ตะแกรงร่อน แบบสั่น

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

เป็นตัวอย่างการใช้ vibration unit เพื่อร่อนผงละเอียด (ในรูปเป็นการร่อนแป้งออกจากเม็ดโซบะโดยเขย่าผ่านตะแกรง)

ในรูปเป็น vibration unit ของ Shinko (JAPAN)

ทางเราสามารถทำเครื่องให้ได้ตามต้องการทั้งการใช้ vibration unit, มอเตอร์สั่น, รวมถึงตะแกรงร่อนแบบถังหมุน

http://www.thaisumi.com

รับผลิตเครื่องจักรตามสั่ง
Thai Sumi Company Limited

ตะแกรงร่อน แบบสั่น
ตะแกรงร่อน แบบสั่น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.