Monthly Archives: June 2014

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน
แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

 

 

 

www.thaisumi.com

 

เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder (การออกแบบ)

การออกแบบเครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

ในกรณีที่มีชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปและต้องการนำมาประกอบกันนั้น สามารถใช้ Bowl Feeder + Linear Feeder สำหรับเรียงชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อป้อนเข้าสู่ Station การประกอบ (ดังตัวอย่างในรูป) ซึ่ง station จะสามารถหมุนได้เพื่อรับชิ้นงานและหมุนไปประกอบชิ้นงานเป็นลำดับ ทั้งนี้ระบบ station ยังสามารถติดตั้งกล้อง vision เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบชิ้นงานที่ประกอบแล้วด้วย
การออกแบบระบบประกอบนั้นต้องอาศัยความแม่นยำของการทำงานของอุปกรณ์อย่างสูงเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สนใจสามารถปรึกษาทางบริษัท ไทยซูมิ จำกัดได้โดยตรง
www.thaisumi.com

เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder
เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

 

 

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย ปี 2556

การใช้ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย – ปี 2556 (Biomass potential in Thailand 2013)

แผนที่แสดงศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย 2556 นี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย
ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย

Thai Sumi Information Center
Related videos (youtube) links

รูปการใช้พลังงานชีวมวลในประเทศไทย

การใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวลในประเทศไทย – ปี 2556 (Heat consumption from biomass in Thailand 2013)

การใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวลในประเทศไทย – ปี 2556 (Heat consumption from biomass in Thailand 2013)

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากชีวมวลในประเทศไทย 2556 นี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

รูปการใช้พลังงานชีวมวลในประเทศไทย
รูปการใช้พลังงานชีวมวลในประเทศไทย

Thai Sumi Information Center
Related videos (youtube) links

เตาเผาขยะชุมชน

เตาเผาขยะมหัศจรรย์สำหรับชุมชน

เตาเผาขยะมหัศจรรย์สำหรับชุมชน

เนื่องจากว่าเตาเผาขยะชนิดนี้มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับชมชนทุกขนาด  อบต.   ทุกอบต.ถ้าหันมาใช้เตาเผาขยะแบบนี้แทนการฝั่งกลบหรือทิ้งตามที่ดินว่างเปล่า   ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ อีกทั้งยังใช้พนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้นในการทำงาน    และที่มากกว่าการกำจัดขยะไปแล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นอีก 5 ชนิดสามรถสร้างรายได้เสริมขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าวัตถุดิบจะหมด….ตราบใดที่คนยังกิน…ยังใช้….  ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ

อ้างอิงมาจากเว็บ oknation ครับ สามารถอ่านต่อได้ที่  
http://www.oknation.net/blog/we-peace/2008/08/16/entry-8

เตาเผาขยะชุมชน
เตาเผาขยะชุมชน

 

เรียน นายก อบต. และ ท่านที่เคารพ  ทุกท่าน

ขณะนี้ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (WE)
ได้ค้นพบ ปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก เผาได้วันละ อย่างน้อย ๒ ตัน  เผาได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  โดยมีผู้ดูแลเพียงคนเดียว  ไม่เป็นภาระ  ไม่มีผลเป็นมลพิษ  ไม่มีกลิ่น  เหมาะสำหรับเผาในหมู่บ้าน  ที่สำคัญคือ

๑.จะได้ผลพลอยได้อีก หลายอย่าง  เช่นใช้ความร้อนอบแห้งได้เป็นอย่างดี
๒. จะได้ปุ๋ยน้ำ ไร้สารเคมี
๓. ปุ๋ยแห้ง(ตามหลัก EM) ไปใส่สวนไร่นาซึ่งทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ เป็นปุ๋ยปราศจากสารเคมี
๔. ได้สารน้ำที่สามารถไล่แมลงได้ดี
๕. ขี้เถาบำรุงดิน

WE ขอเชิญชวน อบต.  ทบต. โรงพยาบาลอำเภอ และ ชุมชนอื่น ๆ สร้างเตาบำบัดมหัศจรรย์นี้ในเขตพื้นที่ของตนก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะได้แบบประหยัดโดยมีงบประมาณเพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งโรงเรือนในพื้นที่เพียง ๒ งาน ก็จะแก้ปัญหาเรื่องขยะได้ ทั้งยังมีนักวิชาการหรือวิศวกรของ WE รับรองในเรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอขอบคุณเว็บ oknation ไว้ ณ ที่นี้สำหรับข้อมูลดีๆครับ

www.youtube.com

wood pellet thai sumi

อัพเดทราคาชีวมวล (06/2014) – Biomass price update (June 2014)

อัพเดทราคาชีวมวล (06/2014) – Biomass price update (June 2014)

ราคาโดยประมาณของชีวมวลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ราคาส่งถึงโรงงานลูกค้าแล้ว)

วูดชิพ (ไม้ยางเป็นหลัก) – Wood chips (40-45% moisture content)  =  1,500-1,800 บาทต่อตัน (Baht/MT)

กะลาปาล์ม – Palm shell (20-28% moisture content) = 2,800-3,200 บาทต่อตัน

ขี้เลื่อยอัดเม็ด/ชีวมวลอัดเม็ด (3,800-4,200 kcal/kg, 10-12% moisture content) = 3,800-4,500 บาทต่อตัน

ขี้เลื่อย (moisture content 40-45%) = 1,500-1,800 บาทต่อตัน

ขี้กบ (moisture content about 15%) = 1,400-1,800 บาทต่อตัน

อัพเดท ณ ต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 (June 2014)

www.thaisumi.com
Thai Sumi Youtube Channel

wood pellet thai sumi
wood pellet thai sumi