Monthly Archives: August 2014

ตะแกรงร่อน แบบสั่น

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

เป็นตัวอย่างการใช้ vibration unit เพื่อร่อนผงละเอียด (ในรูปเป็นการร่อนแป้งออกจากเม็ดโซบะโดยเขย่าผ่านตะแกรง)

ในรูปเป็น vibration unit ของ Shinko (JAPAN)

ทางเราสามารถทำเครื่องให้ได้ตามต้องการทั้งการใช้ vibration unit, มอเตอร์สั่น, รวมถึงตะแกรงร่อนแบบถังหมุน

http://www.thaisumi.com

รับผลิตเครื่องจักรตามสั่ง
Thai Sumi Company Limited

ตะแกรงร่อน แบบสั่น
ตะแกรงร่อน แบบสั่น

Staple feeder – โบว์ลฟีดเดอร์สำหรับเรียงแม็กเย็บกระดาษ

Staple feeder – โบว์ลฟีดเดอร์สำหรับเรียงแม็กเย็บกระดาษ

โบว์ลฟีดเดอร์สำหรับเรียงแม็กเย็บกระดาษ
Vibration bowl feeder for staples.
Testing & Tuning before completion.

http://www.thaisumi.com/index.php/product-of-thaisumi/all-machine-of-thaisumi

www.thaisumi.com

 

 

เครื่องปิดฝา อัตโนมัติ

Feeder testing – Automatic cap closing system (vibration feeder)

Feeder testing – Automatic cap closing system (vibration feeder)

Testing before finishing & completion
08-2014

http://www.thaisumi.com
http://www.feeder.webiz.co.th

เครื่องปิดฝา อัตโนมัติ
เครื่องปิดฝา อัตโนมัติ
รับผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ

รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ – automation

รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ – automation

รับออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

โดยบริษัท ไทยซูมิ จำกัด
www.thaisumi.com

ติดต่อมาได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ
ยินดีให้คำแนะนำครับ

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ – ขายและติดตั้งตามต้องการ

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ – ขายและติดตั้งตามต้องการ

เครื่องประกอบชิ้นงานในกรณีที่มีชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปนั้นจะประกอบด้วยตัวเรียงชิ้นงานแต่ละชิ้นเข้าสู่ส่วนประกอบชิ้นงาน เช่น Station ที่หมุนรอบด้านได้ การใช้ระบบการหมุนของ Station จำเป็นต้องมีความแม่นยำถูกต้องสูงโดยเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
ทั้งนี้การทำงานของระบบประกอบสามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยการโมดิฟายด์อุปกรณ์แต่ละจุดของ station รวมถึงระบบคอนโทรล PLC ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชิ้นงานที่มีลักษณะต่างกัน

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

สนใจสามารถปรึกษาทางบริษัท ไทยซูมิ จำกัดได้โดยตรง
www.thaisumi.com