Monthly Archives: January 2017

แปรรูปถ่านยูคา

แปรรูปยูคาลิปตัส สู่ผลิตภัณฑ์ “เด็กเอาถ่าน”…. Post Today 21-01-2017

โดย…วราภรณ์ เทียนเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เด็กเอาถ่าน” จากแนวคิดของเด็กไทยรุ่นใหม่ ที่มองเห็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของต้นยูคาลิปตัสสู่ผลิตภัณฑ์ชาโคล ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม กลายเป็นสินค้าใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ยอดเยี่ยมมากครับต่อยอดผลิตภัณฑ์ถ่าน อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/biz/sme/476985

แปรรูปถ่านยูคา
แปรรูปถ่านยูคา