Category Archives: Coal Info./machine

Coal related information, know-how, system, machine

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง - ค่าความร้อนสุทธิ

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ ของเชื้อเพลิงต่างๆ (กระทรวงพลังงาน)

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ ของเชื้อเพลิงต่างๆ (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน)

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง - ค่าความร้อนสุทธิ
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ
รูปตู้คอนโทรล

การคำนวณการใช้พลังงานในหน่วย เมกะจูล/ปี หรือ MJ/ปี

การคำนวณการใช้พลังงานในหน่วย เมกะจูล/ปี หรือ MJ/ปี

  1. การคำนวณการใช้ไฟฟ้า

Ep = Ec x 3.6

โดยที่

Ep หมายถึง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

Ec หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

  1. คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

Es = (hs – hw) x S x eff.

โดยที่

Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ (steam table) ทั่วไป

hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน

S หมายถึง ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕

  1. คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

Ef = F x HHV x eff.

โดยที่

Ef            หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

F             หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็น หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี

HHV       หมายถึง ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็น เมกะจูล/หน่วยน้ำหนัก หรือปริมาตร

eff.          หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕

ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

**ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน

Chinese Briquette Press machine, installed at Thai Sumi's customer's site (not Thai Sumi machine).

ข้อมูลเครื่องอัดถ่านและถ่านหินแบบ Roller Type ของจีน

เครื่องอัดถ่านและถ่านหินแบบ Roller Type ของจีน
เป็นเครื่องอัดถ่าน แบบ ลูกกลิ้ง 2 ตัว วิ่งเข้าประกบกันนะครับ อาศัยแรงกดอัดพร้อมกัน เป็นส่วนทำให้ถ่านแน่นติดกันเป็นแท่งนะครับ กำลังการผลิตถ่านของเครื่องลักษณะนี้จะสูงมาก สามารถอัดก้อนให้มีลักษณะแตกต่างกันออกมาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปหมอน (pillow shape), รูปถั่ว (peanut shape) ออกมาได้หมดครับ แต่ ประเด็นสำคัญของเครื่องนี้ คือส่วนผสม ไม่ว่าจะส่วนผสมของแป้ง หรือว่า ความชื้นของน้ำ ที่ใส่เข้าไป ต้องมีความเหมาะสมสำหรับการอัดเป็นแท่ง จะมากไปหรือว่าน้อยไปก็ไม่ได้ แต่จำเป็นต้องใส่มากกว่าแบบสกรูอัดครับ

แต่อย่างว่าเนอะ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น มาดูกันดีกว่าครับ

Chinese Briquette Press machine, installed at Thai Sumi's customer's site (not Thai Sumi machine).
Chinese Briquette Press machine, installed at Thai Sumi’s customer’s site (not Thai Sumi machine).
Chinese Briquette Press machine, installed at Thai Sumi's customer's site (not Thai Sumi machine).
Chinese Briquette Press machine, installed at Thai Sumi’s customer’s site (not Thai Sumi machine).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปร่างของลูกกลิ้งมีหลากหลายแบบ หลากหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้าเป็นหลักเสียส่วนมากนะครับ ขนาดเครื่องที่เห็นข้างบนเครื่องไม่ใหญ่แต่ก็สามารถผลิตได้วันละมากกว่า 10 ตันครับ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาของเครื่องก็มีมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องเล็กที่แรงอัดน้อยและความแข็งแรงของตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ใช้ ดังนั้นก่อนซื้อควรจะตรวจสอบสเปคและทดลองให้ดีก่อนครับ

http://blog.thaisumi.com
http://www.thaisumi.com

 

Coal Pellet - Thai Sumi

Coal pellet making machine & system

Coal Pellet machine (30 HP, TWP-03FCP Type) can pelletize about 500-600 kg/hr, depending on the size and moisture content of coal. The pellet diameter can be adjusted from 6 mm. to 15 mm. (need TWP-04 or higher model). Length can be adjusted by length adjusted unit, installed at the machine.
Coal pellet can be sold at higher price than undersize coal or fine coal. Higher moisture content in the pellet is acceptable in most cases (water may be needed for moisture content adjustment for pelletization process).

Fine Coal (Petroleum Coke) pellet making test using small pellet machine 7.5 HP

Fine Petroleum Coke – Pellet making test by small machine (7.5 HP)
The sample is very dry. Using small machine could not press successfully. It requires water or binder to help improve pellet forming and strength.
If using higher power motor, this would help improve the forming and process-ability.

www.thaisumi.com