Category Archives: Pyrolysis Info./machine

Pyrolysis related information, know-how, system, machine

เตาเผาขยะชุมชน

เตาเผาขยะมหัศจรรย์สำหรับชุมชน

เตาเผาขยะมหัศจรรย์สำหรับชุมชน

เนื่องจากว่าเตาเผาขยะชนิดนี้มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับชมชนทุกขนาด  อบต.   ทุกอบต.ถ้าหันมาใช้เตาเผาขยะแบบนี้แทนการฝั่งกลบหรือทิ้งตามที่ดินว่างเปล่า   ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ อีกทั้งยังใช้พนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้นในการทำงาน    และที่มากกว่าการกำจัดขยะไปแล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นอีก 5 ชนิดสามรถสร้างรายได้เสริมขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าวัตถุดิบจะหมด….ตราบใดที่คนยังกิน…ยังใช้….  ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ

อ้างอิงมาจากเว็บ oknation ครับ สามารถอ่านต่อได้ที่  
http://www.oknation.net/blog/we-peace/2008/08/16/entry-8

เตาเผาขยะชุมชน
เตาเผาขยะชุมชน

 

เรียน นายก อบต. และ ท่านที่เคารพ  ทุกท่าน

ขณะนี้ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (WE)
ได้ค้นพบ ปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก เผาได้วันละ อย่างน้อย ๒ ตัน  เผาได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  โดยมีผู้ดูแลเพียงคนเดียว  ไม่เป็นภาระ  ไม่มีผลเป็นมลพิษ  ไม่มีกลิ่น  เหมาะสำหรับเผาในหมู่บ้าน  ที่สำคัญคือ

๑.จะได้ผลพลอยได้อีก หลายอย่าง  เช่นใช้ความร้อนอบแห้งได้เป็นอย่างดี
๒. จะได้ปุ๋ยน้ำ ไร้สารเคมี
๓. ปุ๋ยแห้ง(ตามหลัก EM) ไปใส่สวนไร่นาซึ่งทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ เป็นปุ๋ยปราศจากสารเคมี
๔. ได้สารน้ำที่สามารถไล่แมลงได้ดี
๕. ขี้เถาบำรุงดิน

WE ขอเชิญชวน อบต.  ทบต. โรงพยาบาลอำเภอ และ ชุมชนอื่น ๆ สร้างเตาบำบัดมหัศจรรย์นี้ในเขตพื้นที่ของตนก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะได้แบบประหยัดโดยมีงบประมาณเพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งโรงเรือนในพื้นที่เพียง ๒ งาน ก็จะแก้ปัญหาเรื่องขยะได้ ทั้งยังมีนักวิชาการหรือวิศวกรของ WE รับรองในเรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอขอบคุณเว็บ oknation ไว้ ณ ที่นี้สำหรับข้อมูลดีๆครับ

www.youtube.com

เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว

เตาเผาถ่าน รูปเตาเผาถ่านญี่ปุ่น ถ่านไม้หรือถ่านกะลามะพร้าวก็ได้ – carbonization kiln

เตาเผาถ่าน รูปเตาเผาถ่านญี่ปุ่น (Carbonization kiln for wood, coconut shell, biomass to charcoal)

เป็นแบบ Batch Operation เริ่มต้นด้วย Burner ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง หลังจากนั้นควันที่ออกมาจะสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้และกำจัดควันได้ดี (แต่ไม่ทั้งหมด)

เป็นเตามือสองจากญี่ปุ่นครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้

ขนาดเตาโดยคร่าวๆ กว้างและสูงประมาณ 2.5 เมตร โดยตัวเตาด้านในสามารถยกได้โดยใช้เครน (เตาในมีขนาด 1.1 เมตร สูงประมาณ 1.3 เมตร)

www.thaisumi.com

เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว
เตาเผาถ่านกะลา
เตาเผาถ่านไม้
เตาเผาถ่านไม้
กำจัดควัน
กำจัดควัน
เตา recovery ควันเผาถ่าน
เตา recovery ควันเผาถ่าน
รูป burner เตาเผาถ่าน
รูป burner เตาเผาถ่าน

 

biogas electricity waste

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และขยะ

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และขยะ

เป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียหรือการหมักสารอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์, พืช, น้ำเสียจากครัวเรือน, น้ำเสียจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานกำจัดขยะ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ข้อดี
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่น ของเสีย และลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อเสีย
ต้นทุนในการติดตั้งมีราคาสูง ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างต่อหน่วยการผลิตมาก ต้องมีผู้เชียวชาญคอยดูแล

การผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะนั้นเป็นการนำขยะประเภทต่างๆในชุมชนและอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการกำจัดหลายประเภท เช่น การฝังกลบ เตาเผาขยะ การย่อยสลายแบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน เป็นต้น

ข้อดี
เป็นแหล่งพล้งงานราคาถูก ลดปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ข้อจำกัดด้านการจัดหาขยะให้เพียงพอต่อการผลิต ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขยะที่นำมาผลิตไฟฟ้า อาจจะได้รับการต่อต้านจากชุมชน

biogas electricity waste

 

 

 

 

 

**ข้อมูลบางส่วนได้จากวารสารประกันสังคม เดือนตุลาคม 2556 โดยคุณภานุ ดวงภานุมาส

plm kernell shell กะลาปาล์ม

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ (1)

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ (1)

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล หรือ Biomass

เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว เศษไม้ ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว เป็นต้น โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และนำความร้อนที่ได้ไปผลิตไฟฟ้า

ข้อดี  คือ สามารถใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเผากลางแจ้ง

ข้อเสีย คือ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีปริมาณไม่แน่นอน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทำได้ยาก ราคาชีวมวลมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการใช้

**จากวารสารประกันสังคม เดือนตุลาคม 2556 โดยคุณภานุ ดวงภานุมาส

plm kernell shell กะลาปาล์ม

 

 

 

น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) – คุณค่าจากธรรมชาติ

น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) – คุณค่าจากธรรมชาติ

น้ำส้มควันไม้ หรือ Wood Vinegar นั้นเป็นของเหลวสีน้ำตาลใส ได้มาจากการควบแน่นของควันที่เกิดระหว่างการเผาถ่านซึ่งจะเก็บในช่วงอุณหภูมิปล่องควันอยู่ระหว่าง 80-150 องศาเซลเซียส

หลังจากนั้นนำมาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน เพื่อให้สารที่เป็นน้ำมันดินตกตะกอน เมื่อนำไปผ่านกระบวนการกรองก็จะได้น้ำส้มควันไม้ที่มีคุณภาพโดยมีคุณสมบัติเป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์เป็นกรดและประกอบด้วยสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิด คุณภาพของน้ำส้มควันไม้ขึ้นกับชนิดของไม้ที่นำมาเผาเป็นถ่านและกระบวนการเก็บน้ำส้มควันไม้ที่ถูกต้อง

น้ำส้มควันไม้จึงสามารถใช้ได้ทั้งการเป็นสารกำจัดศัตรูพืชในแปลงนา และกำจัดแมลงในครัวเรือนด้านเกษตร (ไม่เหมาะกับดินเปรี้ยว) ใช้กำจัดเชื้อราและไส้เดือนฝอยในดินช่วงเตรียมแปลงเพาะปลูก

การใช้งานให้ใช้นำส้มควันไม้ 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร หรือน้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ปี๊บผสมน้ำฉีดพ่นทิ้งไว้ก่อนลงกล้าอย่างน้อย 15 วันกรณีต้องการเร่งใบ หรือใช้ป้องกันศัตรูพืชและแมลงทุกชนิด (ช่วงที่เป็นต้นกล้า) ก็ผสมน้ำส้ม 1/5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร หรือน้ำส้ม 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง (7 วันต่อครั้ง ในช่วงที่พืชโต ก็ผสมน้ำส้ม 1/2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร หรือน้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ปี๊บ ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชทั้งหลายสำหรับการใช้ในครัวเรือน นำน้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะผสมน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่น หรือราดทั่วบริเวณที่มีปลวกและแมลงสาบ หรือผสมน้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะกับน้ำ 1 ลิตร ผสมน้ำถูพื้นบ้านเพื่อป้องกันและขับไล่มด, สัตว์เลื้อยคลานในบ้าน กรณีห้องน้ำ, บริเวณบ้าน, กรงสัตว์เลี้ยงมีกลิ่นอับใช้น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตรผสมน้ำฉีดพ่น หรือราดบริเวณที่ต้องการดับกลิ่น

น้ำส้มควันไม้

เตาอิวาเตะ

 

Pyrolysis_Carbon_Pellet

Pellet making and Briquette making of Carbon from Pyrolysis process of Scrap Tyre / old tire to produce oil

Pellet making and Briquette making of Carbon from Pyrolysis process of Scrap Tyre / old tire to produce oil

The pellet making of fine carbon (powder form) from scrap tyre pyrolysis plant (oil production) is slightly more difficult than production of pellet from coal or charcoal. The oil content in the carbon powder is one of the factors.
Normally oil content in the carbon powder should not be higher than 2-3%, otherwise binder will be required. In case that binder is required, the mixing of fine carbon powder and binder dispersion are the key to the success of pellet production.
Common problems with the pellet making from carbon powder from pyrolysis of tire are dispersion, high oil content and feeding of powder into pelletizer (difficult to feed). The design of machine must take these factors into account.

Concerning the briquette making of fine carbon powder by screw press type machine, it is more difficult and has more factors to the success of the briquetting process. The main trouble is the heat generated by screw-press type machine will cause the change of powder’s characteristics (soften). Typically, the briquette made from screw-press type machine is not very high in density so it can be used as fuel for starting up the operation of the pyrolysis process (not very good if you want to sell them as briquette).

Thai Sumi Company

Following is a normal carbon pellet making. Screener is required to remove remaining fine powder.

www.thaisumi.com

Pellet ThaiSumi Biomass

เครื่องจักร ชีวมวล (1)

เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล (ทั้งด้านการรวบรวม การเตรียมให้พร้อมสำหรับส่งเข้ากระบวนการต่อเนื่อง เช่นผลิตไฟฟ้า ผลิตเป็นอาหารสัตว์ หรือบรรจุส่งออก การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ก็มีรายการคร่าวๆดังนี้ครับ

-รถเกี่ยว รถขนส่ง
-เครื่องสับหยาบ
-เครื่องหีบน้ำ เครื่องย่อยละเอียด
-เครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้น
-เครื่องอัดก้อนหรืออัดแท่งขนาดเล็ก (pellet) ให้มีขนาดและความหนาแน่นพอเหมาะ
-เครื่องลำเลียงและเครื่องบรรจุ
-เตา Reactor ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าหรือเตาเผาในกรณีเพื่อให้ความร้อน
-กระบวนการกำจัดฝุ่น ควัน กลิ่น น้ำเสีย ฯลฯ

Pellet ThaiSumi Biomass
Pellet ThaiSumi Biomass