Tag Archives: บรรจุ

เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (วีดีโอ)

เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (วีดีโอ)

ทางเราสามารถออกแบบระบบนับชิ้นงาน ตรวจสอบชิ้นงานและบรรจุชิ้นงาน แพ็คลงถุงพร้อมซีลได้ครบทั้งระบบ โดยการนับชิ้นงานสามารถใช้ได้หลายวิธีการ เช่น นับโดยเรียงชิ้นงานผ่าน sensor ตรวจจับชิ้นงาน เช่น ระบบม่านแสง, ระบบ proximity, ระบบกล้อง vision เป็นต้น ซึ่งระบบกล้อง vision นั้นมีความสามารถในการตรวจสอบชิ้นงานเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ด้วย เช่น การวัดเทียบขนาด, การวัดสี, การวัดการบิ่น, การวัดการสกรีนโลโก้, การวัดสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น
ท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามทางเราได้โดยตรงกับทางบริษัท ไทยซูมิ จำกัด ที่เบอร์ 08l-4466l53 หรือ 081-9850405
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์เราที่  www.thaisumi.com

ตัวอย่างวีดีโอของเครื่องเช่น

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์เราที่  www.thaisumi.com


เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (วีดีโอ)

ระบบป้อนชิ้นงาน พลาสติก น็อต ท่อ – นับจำนวน – บรรจุ อัตโนมัติ

ระบบป้อนชิ้นงาน พลาสติก น็อต ท่อ – นับจำนวน – บรรจุ อัตโนมัติ

เราผลิตระบบนับชิ้นงาน ป้อนชิ้นงานประเภทต่างๆแบบอัตโนมัติ รวมถึง robot system และ vision inspection สำหรับใช้กับระบบ automation ให้ท่านตามที่ท่านต้องการ

Packing machine for parts – เครื่องแพ็ค บรรจุ ชิ้นงานอัตโนมัติ

Packing machine for parts – เครื่องแพ็ค ชิ้นงานอัตโนมัติ

For packing 1 or more parts into bag.
Normal Capacity of the packing machine is 30-60 bags per minute.

สำหรับบรรจุชิ้นงานหลายชิ้น หลายแบบ ลงในถุงและทำการซีล
กำลังการบรรจุของเครื่องบรรจุอยู่ที่ประมาณ 30-60 ถุงต่อนาที

วีดีโอตามข้างล่างนี้ครับ