Tag Archives: thaisumi

Briquette machine – Diesel Engine driven – by Thai Sumi Company (THAILAND)

Briquette machine – Diesel Engine driven – by Thai Sumi Company (THAILAND)

11HP Diesel engine driven – Capacity 200-300 kg/hr (depending on type of charcoal)
Standard capacity with manual start or battery start engine.
High density briquette making with adjustable speed/density system.

www.thaisumi.com

Please visity our website for contact information and more photos/videos.

wood pellet thai sumi

วัตถุดิบต่างๆ+ชีวมวล สำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย (pellet, wood pellet, biomass pellet)

วัตถุดิบต่างๆ+ชีวมวล สำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย

การลงทุนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (pellet, wood pellet, biomass pellet) นั้นมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาหลักๆคือ

1. Technology
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการอัดเม็ดและเครื่องอัดเม็ดนั้นมีค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้ว เรียกได้ว่าถ้ามีเงินลงทุนก็สามารถซื้อหาได้ แต่จะใช้เทคโนโลยีของใครหรือใช้เครื่องของผู้ผลิตเครื่องเจ้าไหนหรือประเทศไหนก็ขึ้นกับนโยบายการลงทุนรวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ต้องการลงทุน
ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงทุนควรจะหาข้อมูลรวมถึงไปดูงานจริงให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่พบบ่อยก็คือความคงทนของเครื่องจักร เช่นเครื่องจักรที่ผลิตจากทางประเทศจีนจะมีปัญหาอายุการใช้งานของเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรเช่นลูกปืน, roller, หน้า dieplate เป็นต้น เนื่องจากที่ประเทศจีนนั้นใช้เหล็ก recycle เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้
การที่อายุการใช้งานของชิ้นส่วนนั้นสั้นทำให้ต้องมีการหยุดการผลิตเป็นระยะๆเพื่อซ่อมบำรุงซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแรงงาน ค่าชิ้นส่วน รวมถึง down time ทำให้กำลังการผลิตโดยรวมลดลง เหล่านี้จะทำให้หลายๆคนเริ่มจะผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญๆของเครื่องจักรอัดเม็ดในไทยเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยคร่าวๆแล้ว ถ้าจะต้องการผลิตพวกชีวมวลอัดเม็ดที่กำลังการผลิตประมาณ 2-4 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านบาทขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบ (การเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการอัด)

2. Logistic cost ของวัตถุดิบและชีวมวลที่อัดเม็ดแล้ว
ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการรวบรวมวัตถุดิบชีวมวลมายังโรงงานอัดเม็ดซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการส่งชีวมวลที่อัดเม็ดแล้วไปยังท่าเรือหรือโรงงานผู้ซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่รวบรวมมาอาจจะยังมีน้ำหนักเบา (Bulk density ต่ำมาก) ซึ่งทำให้ค่าขนส่งค่อนข้างสูง รวมถึงยังมีความชื้นสูงซึ่งทำให้บางครั้งการขนส่งชีวมวลนั้นเป็นการขนส่งส่วนที่เป็นน้ำถึงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักหรือมากกว่า เช่นหญ้าเนเปียร์มีความชื้นสูงได้ถึง 70% หรือมากกว่านั้น เป็นต้น
ดังนั้นการขนส่งวัตถุดิบเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งจะรวมถึงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบด้วย เช่นการวางแผนการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์  ระยะทางจากจุดที่มีชีวมวลอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น
นี่เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่นเกษตรกรในภาคอีสานมีการรวมตัวกันเพื่อรวบรวมชีวมวลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน การเปิดที่รับซื้อชีวมวลในหลายๆพื้นที่เพื่อเป็นการรวบรวมวัตถุดิบ
ดังนั้น ก่อนที่จะลงทุนผลิตชีวมวลอัดเม็ดก็จำเป็นจะต้องพิจารณาศักยภาพในส่วนนี้ด้วย

3. Raw material biomass (Type, Size, availability, collectability, etc)
ชนิดของวัตถุดิบก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบชีวมวลนั้นมีหลากหลายและอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน วัตถุดิบที่มีความง่ายในการรวบรวมหรืออยู่ในสภาพที่ง่ายต่อการอัดเม็ดก็จะมีราคาสูง เช่น ขี้เลื่อยและแกลบ เป็นต้นซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายทางอยู่แล้ว ความต้องการจึงมีสูงทำให้ราคานั้นสูงตามไปด้วย
วัตถุดิบอื่นๆเช่น เหง้ามันสำปะหรัง, เปลือกไม้, หญ้าเนเปียร์, ต้นอ้อยและต้นข้าวโพด, ใบสัปปะรด, ฟางข้าว เป็นต้น นั้นก็มีความยากง่ายในการจัดการต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับการนำมาอัดเป็นเม็ดก็รวมถึง
3.1 การนำวัตถุดิบออกมาจากพื้นที่ เช่นเหง้ามันสำปะหรังซึ่งก็ต้องมีการขุด, ต้นข้าวโพดที่ต้องมีการตัด เป็นต้น
ความยากง่ายในการได้วัตถุดิบในแต่ละช่วงของปี รวมถึงฤดูกาล ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา

3.2 การเตรียมให้วัตถุดิบข้างต้นให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการอัด เช่น การบด การสับ เครื่องร่อนแยกขนาด เป็นต้น

3.3 การเตรียมวัตถุดิบที่สับหรือบดแล้วให้แห้งพอเหมาะสำหรับการอัด เช่นความชื้น 15-20% ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีลานตากแห้ง หรือเครื่องอบแห้ง (dryer) 

สำหรับการใช้งาน wood pellet นั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากรณีการใช้น้ำมันเตามากกว่า 50% แต่ทั้งนี้ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบเตาเผาจากเตาเผาระบบน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดแทนแต่การคืนทุนปกติก็จะไม่เกิน 1.5-2 ปี

แนวโน้มความต้องการชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet)
ปัจจุบันนอกจากความต้องการในประเทศแล้วก็ยังมีความต้องการชีวมวลอัดเม็ดเป็นอย่างมากในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งความต้องการดังกล่าวนั้นยังมีมากกว่าปริมาณที่ประเทศไทยผลิตอยู่ในปัจจุบันถึง 3 เท่าตัว โดยยังมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศดังกล่าวมีการกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน
ความต้องการดังกล่าวผลักให้ราคาชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มขึ้นสูงถึงเกือบประมาณ 120-140 เหรียญดอลล่าต่อตัน (4000-4500 บาทต่อตัน)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

http://www.thaisumi.com

 

wood pellet thai sumi
wood pellet thai sumi

 

pellet machine - เครื่องอัดเม็ด
pellet machine – เครื่องอัดเม็ด
เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว

เตาเผาถ่าน รูปเตาเผาถ่านญี่ปุ่น ถ่านไม้หรือถ่านกะลามะพร้าวก็ได้ – carbonization kiln

เตาเผาถ่าน รูปเตาเผาถ่านญี่ปุ่น (Carbonization kiln for wood, coconut shell, biomass to charcoal)

เป็นแบบ Batch Operation เริ่มต้นด้วย Burner ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง หลังจากนั้นควันที่ออกมาจะสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้และกำจัดควันได้ดี (แต่ไม่ทั้งหมด)

เป็นเตามือสองจากญี่ปุ่นครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้

ขนาดเตาโดยคร่าวๆ กว้างและสูงประมาณ 2.5 เมตร โดยตัวเตาด้านในสามารถยกได้โดยใช้เครน (เตาในมีขนาด 1.1 เมตร สูงประมาณ 1.3 เมตร)

www.thaisumi.com

เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว
เตาเผาถ่านกะลา
เตาเผาถ่านไม้
เตาเผาถ่านไม้
กำจัดควัน
กำจัดควัน
เตา recovery ควันเผาถ่าน
เตา recovery ควันเผาถ่าน
รูป burner เตาเผาถ่าน
รูป burner เตาเผาถ่าน

 

Pellet machine video – วีดีโอ เครื่องอัดเม็ด (ขนาด 10 แรงม้า – 10 HP)

Pellet machine video – วีดีโอ เครื่องอัดเม็ด (ขนาด 10 แรงม้า – 10 HP)

For biomass, coal and charcoal. Machine needed to be adjusted and modify for each type of raw material. Some common materials can be used without changing the machine setting but if the machine is much different, then fine-tuning/adjustment is required.

 

blog.thaisumi.com
http://www.thaisumi.com

sawdust charcoal briquette thai sumi

Update Charcoal briquette price in Thailand

Followings are the update prices of coconut shell charcoal briquette (premium grade, 100%) and sawdust charcoal briquette (100% A+B shape).

The current market price in Thailand (August 2013) of the premium grade coconut shell charcoal briquette specification and price ranges as below;

– Shape : Hexagonal with hole (6-side), 4-side type with hole or Cube without hole (cubic)

– Size : 4.5 cm. diameter, 8-9 cm. length (Standard), 0.100~0.105 kg per piece for Hexagonal with hole type, 4.0 x 3.0 x 2.5 cm for cubic type

– Package (included) : 3-ply paper carton with plastic liner, 12-15 kg/box, 2 sides logo printing in Black color.

– Amount per container :  16,500-17,500 kg./ 20’ container (depends also on type of package), maximum allowable loading weight for 40ft

– Price : USD 650-700 / Ton (FOB Bangkok, THAILAND)

– General payment Condition : T/T 30-50% (advance),  Balance against copy document.

Custom-made package can be done as request. By good quality control, the charcoal briquette gives better flavor to food and long-lasting up to 3-6 hours burning depending on usage condition.

coconut shell charcoal briquette
coconut shell charcoal briquette thaisumi

 

 

 

 

 

Regarding the price of sawdust charcoal briquette in Thailand and specification, the details are shown as below;

– Shape : Hexagonal with hole

– Size (with hole): 5.0 cm. diameter, 20-30 cm. length (Standard)

– Package (included) :  Paper carton 10 kg or PP bag 20 kg/bag.

– Amount per container :  11,500~12,500 kg./ 20’ container (depends also on type of package), 23,000-26,000 MT/40HC

– Price :  USD 580-630 / MT (FOB Bangkok, THAILAND)

– General payment Condition : T/T 30-50% (advance),  Balance against copy document.

sawdust charcoal briquette thai sumi
sawdust charcoal briquette thai sumi

 

 

 

 

 

**Please note that all above prices are for reference only. The data were collected by Thai Sumi Company and published in August 2013.

napier grass, หญ้าเลี้ยงช้าง, หญ้าเนเปีย, ไฟฟ้า

Napier Grass as raw material for gasification process to generate electricity

Napier Grass as raw material for gasification process to generate electricity.

ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่!

Napier grass is becoming a popular biomass for gasification process to generate electricity in Thailand. Government office also issued the project that subsidizes napier grass as raw material for power plants.

The critical factors for Napier grass for power plants projects are harvesting of the grass, moisture content in the grass, transportation to the preparation factory, and making the dried grass into pellet form or else to be able to use in the reactor of gasification process.

Muddy area can be problem for harvesting and the moisture content in the grass can be as high as 70% (not included the water from rain if the case), causing high cost to dry the grass. Transportation cost and pelletizing cost are also to be considered too. Raw material preparation process includes;

Biomass chipper/cutting
Biomass material: Sugar cane stalks or Napier Grass stalks or similar can be mixed and used in most gasifier. Also woody biomass like wood chips or coconut shells can also be used but they might require a chipping or good cutting technology.

Sample of Output chip/strand size required:
Preferred:    sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 50 mm
Maximum:     sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 75 mm
Moisture content input biomass from 50-70% (by weight)
Throughput: minimum 5.0 tph fresh biomass per unit for 1 MWatt power plant size.
Auxilliaries: (i) dust collection system.  (ii) dust storage system.

Biomass Drying Unit
Technology type:  Rotary dryer or Columnar type dryer
Fuel:  Biomass (grass itself, wood chips, waste wood), LPG, also Drying heat source: ambient air diluted hot gen set exhaust. Direct gen set exhaust will be between 430 and 470 Deg C and we will dilute down temperature with air to required dryer operating temperature.

Chip/strand size input:
Expected Average:      sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 50-75 mm
Expected Maximum:    sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 100 mm

Moisture content input biomass (maximum 70% moisture content;  target output moisture content at maximum 18-20%

Auxilliaries: (i) feed system  (ii) discharge system.

This is just sample idea about the raw material preparation and gasifier related machines.

Napier grass, elephant grass, Thai Sumi, www.thaisumi.com

Coal Pellet - Thai Sumi

Coal pellet making machine & system

Coal Pellet machine (30 HP, TWP-03FCP Type) can pelletize about 500-600 kg/hr, depending on the size and moisture content of coal. The pellet diameter can be adjusted from 6 mm. to 15 mm. (need TWP-04 or higher model). Length can be adjusted by length adjusted unit, installed at the machine.
Coal pellet can be sold at higher price than undersize coal or fine coal. Higher moisture content in the pellet is acceptable in most cases (water may be needed for moisture content adjustment for pelletization process).

สเปคถ่านขาวและถ่านดำ (White Charcoal / Black Charcoal Spec)

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างสเปคของถ่านขาวและถ่านดำครับ สงสัยอะไรเพิ่มเติมก็โพสท์ถามไว้ได้ครับ จะรีบตอบ
หมายเหตุ : ค่าที่แสดงเป็นผลที่ยังไม่ได้ตัดความชื้นออก หรือ “as received”.

Substance   Black Charcoal
Fixed carbon (%)                            76.6
Ash (%)   2.1
Volatile matter (%)   16.4
Moisture (%)   4.9
Fixed carbon (%) (non moisture based)   80.55
Gross calorific value (cal/g)   7553
Wood   Azadirachta indica Valeton
Average length   30 – 60 Centimeters
Origin Country   Thailand

Substance   White charcoal
Fixed carbon (%)            81.5
Ash (%)   3.3
Volatile matter (%)   5.5
Moisture (%)   9.7
Fixed carbon (%) (non moisture based)   90.25
Gross calorific value (cal/g)   6958
Wood   Azadirachta indica Valeton
Average length   30 – 60 Centimeters
Origin Country   Thailand

ถ้าจะเทียบกันก็ควรจะทำให้เป็น “Dry Basis” ก่อนนะครับ (เทียบโดยตัดความชื้นออกไป)

http://www.thaisumi.com

ถ่านขาว 備長炭 ถ่านดำ ถ่านไม้  white charcoal blackcharcoal
ถ่านขาว 備長炭 white charcoal

Black Charcoal and White Charcoal (Binchotan) Specification

Black Charcoal and White Charcoal (Binchotan) Specification

Specification of black charcoal and white charcoal (Binchotan) – Test results for reference.
Note : method used : “as received”.

Substance   Black Charcoal
Fixed carbon (%)                            76.6
Ash (%)   2.1
Volatile matter (%)   16.4
Moisture (%)   4.9
Fixed carbon (%) (non moisture based)   80.55
Gross calorific value (cal/g)   7553
Wood   Azadirachta indica Valeton
Average length   30 – 60 Centimeters
Origin Country   Thailand

Substance   White charcoal
Fixed carbon (%)            81.5
Ash (%)   3.3
Volatile matter (%)   5.5
Moisture (%)   9.7
Fixed carbon (%) (non moisture based)   90.25
Gross calorific value (cal/g)   6958
Wood   Azadirachta indica Valeton
Average length   30 – 60 Centimeters
Origin Country   Thailand

You can compare both specs by calculation based on “Dry Basis”

white charcoal 1

http://www.thaisumi.com

Moisture content standard in Charcoal and charcoal briquette

Question

1. What is the standard moisture level in the charcoal?
2. How to calculate or measure the moisture content before selling/export?
3. Do you have any easy way to check if the moisture content is o.k.?

Basis of calculation:  % Moisture ( wet weight ) = (weight of charcoal – dry charcoal) x100 /starting charcoal weight.

4. If we have high-tech tools to measure the moisture, what is the favorable level for charcoal / charcoal briquette export.

Please kindly reply

Answer 

Normally, the charcoal / charcoal briquette moisture content should be in range of 7-10 %. However, there are some differences between charcoal (wood charcoal) and charcoal briquette.

1) If the charcoal manufacturer use water to extinguish the fire, then it would be somewhat higher moisture off the stove than to extinguish by closing the kiln, which almost no moisture left. Anyway, Usually charcoal will absorb the moisture in the atmosphere soon after you remove the charcoal from the kiln. If you do not put water directly to stop the carbonization (stop the charring), then the moisture content will not exceed 10%.
Other categories, such as mangrove charcoal imported from Myanmar , most of it will be humid because the sea water or sea water splashing into the boat. The salt is very rich in charcoal.
Ever is the time to send them to the destination. Countries with low humidity, like the Israel, the weight after 1 month storage can loose more than 5-10% in dry season. It has been my experience with clients who have experienced this but they were already aware of this problem at first (that is what I was told).
Conclusion is that rarely do they make it much moisture. But we can check easily and to be aware of is the time to pack a bag or box . If too damp can cause rot box or bag wet . You can test by packing and taking the box/bag under the sun and then, after back into the shade and cooling, open to check it.
Because containers can reach reach 60-70 degrees Celsius during shipping, if travel long distance like to Europe it will be more than 1 month, extreme heating/cooling will cause the problem.

2 ) Charcoal briquette with moisture higher than 10 percent moisture, it will become softened and mushy after a 1-2 day after packing. Thus, carry out a test (same as charcoal case), it is not difficult to know that the humidity is low enough or not.

http://www.thaisumi.com

charcoal briquette
ถ่านอัดแท่งในกล่อง

http://www.thaisumi.com

charcoal briquette making from biomass wastes and sugarcane waste

[QUESTION]: Dear Sir,

I am interested in Machinery to produce charcoal briquett. I intend to start the project in my country. Please do email me a price quote for the whole system including the information (manual) on how to make them. I am specifically interested in making charcoal from coffee husks, rice husks , coconut husks, macadamia husks saw dust and maize cobs.

I don’t know whether your machines can support making charcoal from sugar cane wastes? please let me know.

Thanking you and looking forward to your response.

Regards,

———- Answer ———-

[ANSWER]:? From the listed raw materials (coffee husks, rice husks , coconut husks, macadamia husks saw dust, maize cobs, and sugar cane waste), in order to make them into charcoal briquette, we would like to classify them into 2 groups which require different process; Hot process and Cold process.

Hot process : coffee husks, rice husks, macadamia husks, sawdust

Cold process : Maize cobs, Coconut husks (coconut shell?), Sugar cane waste

The hot process is more complicated, requires high skilled personals, require 5-6 times higher investment than that of cold process.

The cold process is suitable for above mentioned materials (Maize cobs, Coconut husks (coconut shell?), Sugar cane waste). However, the best quality of charcoal briquette you can get among those three materials is coconut shell, maize cob and sugar case waste respectively.

We would recommend you to start with only maize cobs and coconut shell first because their quality are good.

About machines of cold process, we can supply to you the machine and guarantee that you will be able to produce good quality (high density) briquette.

We will not only provide you the machine but we will also provide to you all related information, document and know-how. You will receive full operating manual, document and necessary know-how with the machine. Please kindly find our machine’s brochure as attachment. The complete unit as quoted comprises 1 crusher, 1 mixer-dispenser (can be used for 2 extruders), and 2 extruders. The production capacity is about 300-400 kg/hour of wood charcoal or any other biomass charcoal. You can add 1 more extruder to the quotation to double the capacity because the mixer and crusher is already designed for 2 extruders. Automatic cutting units are optional. We already give the manual cutting units with the extruders but if you need automatic cuttings, you can purchase as optional unit.

We can also offer the conveyor and other additional unit as per your request too.

Please give us comment about the above suggestion. Then we will get back to you again with further information asap.

Corncob2

—–

http://www.thaisumi.com