charcoal briquette ถ่านอัดแท่ง

ถ่านอัดแท่ง – charcoal briquette ซื้อ ขาย ส่งออก การผลิต

ถ่านอัดแท่ง – charcoal briquette ซื้อ ขาย ส่งออก การผลิต 

ความต้องการของตลาดต่างประเทศนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราต้องศึกษาว่าแต่ละประเทศนั้นต้องการถ่านอัดแท่งที่มีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงปริมาณความต้องการ ก่อนที่จะประเมินว่าพอมีช่องทางที่เราจะเข้าไปเจาะตลาดได้หรือเปล่า

ความต้องการสินค้าถ่านของแต่ละประเทศนั้นจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวัฒนธรรมของลูกค้าในแต่ละประเทศ ความต้องการถ่านที่มีคุณสมบัติต่างๆกันซึ่งมีตั้งแต่กระบวนการผลิตถ่าน การเผาถ่าน จนไปถึงการบรรจุถ่าน แต่ละทวีป แต่ละประเทศ ล้วนมีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง การที่เราจะเจาะตลาดกลุ่มไหน เราต้องรู้และเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าก่อน เพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาวางเป็นกลยุทธ์ที่จะส่งสินค้าของเราเข้าเจาะกลุ่มตลาดเหล่านั้นให้ได้ เรามาดูกันว่าเราจะเจาะกลุ่มตลาดเหล่านี้อย่างไรได้บ้าง….

ส่วนวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งได้ก็มีมากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเศษขี้เลื่อย ขี้กบ หัวไม้ที่เหลือจากการเลื่อยไม้ การแปรรูปไม้ จากการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็นขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ก็ใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับการผลิตถ่านอัดแท่งได้ทั้งหมดครับ

เศษกะลามะพร้าวที่เหลือจากการคัดเอาเนื้อมะพร้าวออกไปแล้ว กิ่งไม้ ปลายไม้ที่เหลือทิ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ที่ตัดทิ้งออกจากสวน หรือปลายไม้ยูคาที่ลำต้นถูกตัดไปผลิตเป็นกระดาษ เศษที่เหลือทิ้งนั้นสามารถที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งได้เช่นกัน

แม้แต่ทลายปาล์มที่เหลือจากการหีบน้ำมันออกไปแล้ว กะลาปาล์มที่เหลือทิ้งเหล่านั้น ถ้าหากว่านำมาผ่านกระบวนการเผาให้ดีมีคุณภาพแล้ว ก็สามารถที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นถ่านอัดแท่งได้เช่นกัน

 สำหรับข้อมูลช่องทางการทำการตลาดถ่าน คลิ๊กที่นี่ !!

 www.thaisumi.com

Coconut shell charcoal Briquette - Hexagonal

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.