ระบบป้อนชิ้นงาน พลาสติก น็อต ท่อ – นับจำนวน – บรรจุ อัตโนมัติ

ระบบป้อนชิ้นงาน พลาสติก น็อต ท่อ – นับจำนวน – บรรจุ อัตโนมัติ

เราผลิตระบบนับชิ้นงาน ป้อนชิ้นงานประเภทต่างๆแบบอัตโนมัติ รวมถึง robot system และ vision inspection สำหรับใช้กับระบบ automation ให้ท่านตามที่ท่านต้องการ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.