หญ้าเนเปีย รูปหญ้า เนเปีย เลี้ยงช้าง พลังงาน napier grass

ผลิตไฟจากหญ้าเนเปียร์ไม่คุ้ม ก.พลังงานสั่งทบทวนค่าไฟพลังงานทดแทน

ผลิตไฟจากหญ้าเนเปียร์ไม่คุ้ม ก.พลังงานสั่งทบทวนค่าไฟพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงานสั่งทบทวนค่าไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งระบบปรับเป็น Feed in Tariff ที่ให้แยกเป็น 4 ระดับ โดยกำลังการผลิตต่ำจะได้รับค่าไฟมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถผลิตได้เนื่องจากมีต้นทุนสูง ยอมรับ “หญ้าเนเปียร์” ไม่คืบ เหตุพบการรับซื้อหญ้าราคา 300 บาทต่อตันไม่คุ้มการผลิต เหตุค่าปุ่ย ค่าแรงแพงมากทำให้คนไม่ปลูก
 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่องนวัตกรรมก๊าซชีวมวล ว่า ขณะนี้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายแผนและพลังงาน (สนพ.) ทบทวนค่าไฟฟ้าส่งเสริมพลังงานทดแทนทั้งระบบ โดยให้ปรับเป็นค่าสนับสนุนเงินตามการลงทุนที่แท้จริง (feed in tariff) ทดแทนระบบค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) โดยมีเป้าหมายคือ ผลตอบแทนการลงทุนไม่เกิน 12% และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าฐานมากเกินไป

สำหรับ Feed in Tariff ที่ปรับใหม่ ค่าไฟฟ้าที่ปรับเป็น 4 อัตราให้โรงเล็กได้ค่าไฟฟ้าสูงและโรงใหญ่ได้ค่าไฟฟ้าต่ำกว่า แบ่งออกเป็น 1. โรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 0.3 เมกะวัตต์ 2. ขนาด 0.3-1 เมกะวัตต์ 3. ขนาด 1-3 เมกะวัตต์ และ 4. ขนาด 3-10 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าการศึกษาจะเสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ในเดือนธันวาคมนี้ พร้อมๆ กับเรื่องขยายการรับซื้อไฟฟ้าจากหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป และการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังไฟฟ้า หรือพีดีพีฉบับใหม่

“การปรับปรุงเป็น 4 ระดับ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนระดับเล็กๆ มาร่วมลงทุนได้มากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาค่าสนับสนุนราคาเดียวไม่จูงใจ” รมว.พลังงานกล่าว

ทั้งนี้ ในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ เอกชนได้ร้องเรียนว่า การคำนวณค่าไฟฟ้าของ สนพ.อาจผิดพลาดที่ให้อัตรา feed in tariff 4.50 บาท/หน่วย 20 ปี บนพื้นฐานค่ารับซื้อหญ้า 300 บาท/ตัน เป็นอัตราที่ไม่ถูกต้องเพราะต้นทุนสูงกว่านี้บางแห่งมากกว่า 600 บาท/ตัน เพราะต้องมีค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยถึง 4,000 บาทต่อตัน ทำให้เกษตรกรไม่สนใจปลูกหญ้ามากนัก

“ที่ผ่านมามีการให้ผู้สนใจเสนอโครงการผลิตไฟจากหญ้าเนเปียร์มารวม 6 เดือนแล้วมีผู้สนใจมากแต่ผู้ประกอบการก็ไม่อยากตั้งโรงงานเพราะร้องเรียนว่าค่าไฟต่ำเกินไป ซึ่งตอนนั้นก็มีการคิดค่าไฟบนพื้นฐานที่ราคาหญ้าเนเปียร์ 300 บาทต่อตันแต่ของจริงไม่มีใครอยากปลูกหญ้าเนเปียร์เพราะถ้าขาย 300 บาทต่อตันไม่คุ้ม เฉพาะค่าปุ๋ยก็ตันละ 4,000 บาทแล้วก็มีปัญหาทำให้ไม่มีใครอยากผลิตไฟถ้าจะผลิตก็ต้องเพิ่มค่าไฟให้อีก อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ไปศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตหญ้าเนเปียร์ต่อไร่ให้มากขึ้นประกอบด้วย” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

เคยโพสท์ไว้แล้วตามนี้
http://blog.thaisumi.com/tag/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C/

อ้างอิงจากเว็บ manager.co.th วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

หญ้าเนเปีย รูปหญ้า เนเปีย เลี้ยงช้าง พลังงาน napier grass
หญ้าเนเปีย รูปหญ้า เนเปีย เลี้ยงช้าง พลังงาน napier grass

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.