Pellet ThaiSumi Biomass

เครื่องจักร ชีวมวล (1)

เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับชีวมวล (ทั้งด้านการรวบรวม การเตรียมให้พร้อมสำหรับส่งเข้ากระบวนการต่อเนื่อง เช่นผลิตไฟฟ้า ผลิตเป็นอาหารสัตว์ หรือบรรจุส่งออก การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ก็มีรายการคร่าวๆดังนี้ครับ

-รถเกี่ยว รถขนส่ง
-เครื่องสับหยาบ
-เครื่องหีบน้ำ เครื่องย่อยละเอียด
-เครื่องอบแห้งเพื่อลดความชื้น
-เครื่องอัดก้อนหรืออัดแท่งขนาดเล็ก (pellet) ให้มีขนาดและความหนาแน่นพอเหมาะ
-เครื่องลำเลียงและเครื่องบรรจุ
-เตา Reactor ในกรณีที่ผลิตไฟฟ้าหรือเตาเผาในกรณีเพื่อให้ความร้อน
-กระบวนการกำจัดฝุ่น ควัน กลิ่น น้ำเสีย ฯลฯ

Pellet ThaiSumi Biomass
Pellet ThaiSumi Biomass

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.