เครื่องบรรจุ

ขายเครื่องนับชิ้นงาน เครื่องนับจำนวนชิ้นงาน

เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องเรียงชิ้นงานอัตโนมัติ เครื่องบรรจุแพ็ค ทั้งระบบ

ออกแบบระบบเรียงชิ้นงาน ป้อนชิ้นงาน นับชิ้นงาน เครื่องบรรจุและแพ็คอัตโนมัติทั้งระบบ

เครื่องบรรจุ เครื่องนับจำนวน

ชิ้นงานต่างๆ เช่น สกรู น็อต กิ๊ปล็อค หมุด ตะปู ชิ้นงานพลาสติก ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก แผ่นโลหะ ตะขอ เป็นต้น

ระบบเรียงชิ้นงาน สามารถเรียงชิ้นงานออกมาในแนวเดียวกันเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการต่อไป เช่น ระบบป้อนชิ้นงาน นับชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

Bowl Feeder and counting unit

ระบบนับจำนวน มีหลายประเภท เช่น นับชิ้นงานด้วยเซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์จับโลหะ กล้อง Vision เป็นต้น การนับจำนวนจะต้องใช้ควบคู่กับชุดที่จะป้อนชิ้นงานเข้าสู่ระบบนับจำนวนซึ่งโดยปกติมีหน้าที่กระจายชิ้นงานให้แผ่ออกก่อนที่จะเข้าสู่ระบบนับจำนวนต่อไป

ระบบบรรจุชิ้นงาน เช่น เครื่องบรรจุแพ็คแบบแนวตั้ง และแนวนอนเป็นต้น สามารถใช้ได้ดีกับชิ้นงานขนาดไม่ใหญ่ โดยใช้ร่วมกับระบบนับจำนวนและระบบลำเลียง เช่น เมื่อนับครบจำนวนที่กำหนดไว้ เช่น 100 ชิ้นป้อนลงกระพ้อของสายพานลำเลียง หลังจากนั้นสายพานลำเลียงก็จะเคลื่อนที่และป้อนชิ้นงาน 100 ชิ้นลงเครื่องบรรจุต่อไป

 

ขายเครื่องบรรจุ packing machine

เครื่องนับจำนวนชิ้นงาน เครื่องบรรจุ 

ทั้งหมดนี้สามารถออกแบบและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติได้ สามารถลดจำนวนคนงานลงได้ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการนับจำนวนชิ้นงาน

สนใจกรุณาติดต่อ  –>  บริษัท ไทยซูมิ จำกัด
www.thaisumi.com

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.