เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (วีดีโอ)

เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (วีดีโอ)

ทางเราสามารถออกแบบระบบนับชิ้นงาน ตรวจสอบชิ้นงานและบรรจุชิ้นงาน แพ็คลงถุงพร้อมซีลได้ครบทั้งระบบ โดยการนับชิ้นงานสามารถใช้ได้หลายวิธีการ เช่น นับโดยเรียงชิ้นงานผ่าน sensor ตรวจจับชิ้นงาน เช่น ระบบม่านแสง, ระบบ proximity, ระบบกล้อง vision เป็นต้น ซึ่งระบบกล้อง vision นั้นมีความสามารถในการตรวจสอบชิ้นงานเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ด้วย เช่น การวัดเทียบขนาด, การวัดสี, การวัดการบิ่น, การวัดการสกรีนโลโก้, การวัดสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น
ท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อสอบถามทางเราได้โดยตรงกับทางบริษัท ไทยซูมิ จำกัด ที่เบอร์ 08l-4466l53 หรือ 081-9850405
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์เราที่  www.thaisumi.com

ตัวอย่างวีดีโอของเครื่องเช่น

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์เราที่  www.thaisumi.com


เครื่องนับชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน เครื่องตรวจสอบชิ้นงาน (วีดีโอ)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.