เครื่องนับชิ้นงาน อัตโนมัติ – Counting unit with vision inspection

เครื่องนับชิ้นงาน อัตโนมัติ – Counting unit with vision inspection – เครื่องนับชิ้นงานด้วยกล้อง vision

สามารถนับชิ้นงานได้หลายแบบ หลายขนาด รวมถึงสามารถตรวจสอบสภาพชิ้นงานได้

ทางเราสามารถออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องให้ท่านได้ทั้งระบบ ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้ครับ

www.thaisumi.com

เครื่องนับจำนวนด้วยกล้อง
เครื่องนับจำนวนด้วยกล้อง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.