เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ – ขายและติดตั้งตามต้องการ

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ – ขายและติดตั้งตามต้องการ

เครื่องประกอบชิ้นงานในกรณีที่มีชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปนั้นจะประกอบด้วยตัวเรียงชิ้นงานแต่ละชิ้นเข้าสู่ส่วนประกอบชิ้นงาน เช่น Station ที่หมุนรอบด้านได้ การใช้ระบบการหมุนของ Station จำเป็นต้องมีความแม่นยำถูกต้องสูงโดยเฉพาะชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
ทั้งนี้การทำงานของระบบประกอบสามารถปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยการโมดิฟายด์อุปกรณ์แต่ละจุดของ station รวมถึงระบบคอนโทรล PLC ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชิ้นงานที่มีลักษณะต่างกัน

เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ
เครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ

สนใจสามารถปรึกษาทางบริษัท ไทยซูมิ จำกัดได้โดยตรง
www.thaisumi.com

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.