เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder (การออกแบบ)

การออกแบบเครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

ในกรณีที่มีชิ้นงานตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปและต้องการนำมาประกอบกันนั้น สามารถใช้ Bowl Feeder + Linear Feeder สำหรับเรียงชิ้นงานแต่ละชิ้นเพื่อป้อนเข้าสู่ Station การประกอบ (ดังตัวอย่างในรูป) ซึ่ง station จะสามารถหมุนได้เพื่อรับชิ้นงานและหมุนไปประกอบชิ้นงานเป็นลำดับ ทั้งนี้ระบบ station ยังสามารถติดตั้งกล้อง vision เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบชิ้นงานที่ประกอบแล้วด้วย
การออกแบบระบบประกอบนั้นต้องอาศัยความแม่นยำของการทำงานของอุปกรณ์อย่างสูงเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สนใจสามารถปรึกษาทางบริษัท ไทยซูมิ จำกัดได้โดยตรง
www.thaisumi.com

เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder
เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.