เครื่องอัดเชื้อเพลิงชีวมวล – Thai Sumi Company

เครื่องอัดเชื้อเพลิงชีวมวล – Thai Sumi Company

สามารถอัดเชื้อเพลิงได้หลายหลายประเภท มีเครื่องหลายชนิดและหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบและความต้องการ
ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างวีดีโอการอัดก้อนเชื้อเพลิงชีวมวลจากใบวัชพืช

กรุณาติดต่อบริษัทถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  <– CLICK!!

วีดีโอข้างล่างนี้เป็นกากอาหารจากโรงงานนำมาอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิง

โดยปกติหลังจากการอัดจะต้องนำก้อนเชื้อเพลิงที่ได้ไปอบแห้งลดความชื้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คงตัว โดยปกติจะให้มีความชื้นอยู่ที่ไม่เกิน 15%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.