เครื่อง Automation สำหรับตัดขา IC

เครื่อง Automation สำหรับตัดขา IC ตามรูปข้างล่าง

Automation
Automation system

สามารถออกแบบเครื่องเรียงชิ้นงาน (Bowl Feeder) เครื่องลำเลียง (Linear Feeder) เข้าสู่ระบบเครื่องตัดขา IC และเครื่องดัดขา IC ตามต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
http://www.thaisumi.com

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.