แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร (ปี พ.ศ. 2556)

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร
แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.