Tag Archives: ขยะ

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย 2556

กระทรวงพลังงาน กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ.2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากขยะในประเทศไทย 2556

 

 

 

 

www.thaisumi.com

 

เตาเผาขยะชุมชน

เตาเผาขยะมหัศจรรย์สำหรับชุมชน

เตาเผาขยะมหัศจรรย์สำหรับชุมชน

เนื่องจากว่าเตาเผาขยะชนิดนี้มีประโยชน์มากเหมาะสำหรับชมชนทุกขนาด  อบต.   ทุกอบต.ถ้าหันมาใช้เตาเผาขยะแบบนี้แทนการฝั่งกลบหรือทิ้งตามที่ดินว่างเปล่า   ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ อีกทั้งยังใช้พนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้นในการทำงาน    และที่มากกว่าการกำจัดขยะไปแล้ว ยังเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นอีก 5 ชนิดสามรถสร้างรายได้เสริมขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าวัตถุดิบจะหมด….ตราบใดที่คนยังกิน…ยังใช้….  ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับ

อ้างอิงมาจากเว็บ oknation ครับ สามารถอ่านต่อได้ที่  
http://www.oknation.net/blog/we-peace/2008/08/16/entry-8

เตาเผาขยะชุมชน
เตาเผาขยะชุมชน

 

เรียน นายก อบต. และ ท่านที่เคารพ  ทุกท่าน

ขณะนี้ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (WE)
ได้ค้นพบ ปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างเตาเผาขยะขนาดเล็ก เผาได้วันละ อย่างน้อย ๒ ตัน  เผาได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  โดยมีผู้ดูแลเพียงคนเดียว  ไม่เป็นภาระ  ไม่มีผลเป็นมลพิษ  ไม่มีกลิ่น  เหมาะสำหรับเผาในหมู่บ้าน  ที่สำคัญคือ

๑.จะได้ผลพลอยได้อีก หลายอย่าง  เช่นใช้ความร้อนอบแห้งได้เป็นอย่างดี
๒. จะได้ปุ๋ยน้ำ ไร้สารเคมี
๓. ปุ๋ยแห้ง(ตามหลัก EM) ไปใส่สวนไร่นาซึ่งทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ เป็นปุ๋ยปราศจากสารเคมี
๔. ได้สารน้ำที่สามารถไล่แมลงได้ดี
๕. ขี้เถาบำรุงดิน

WE ขอเชิญชวน อบต.  ทบต. โรงพยาบาลอำเภอ และ ชุมชนอื่น ๆ สร้างเตาบำบัดมหัศจรรย์นี้ในเขตพื้นที่ของตนก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องขยะได้แบบประหยัดโดยมีงบประมาณเพียง ๒๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งโรงเรือนในพื้นที่เพียง ๒ งาน ก็จะแก้ปัญหาเรื่องขยะได้ ทั้งยังมีนักวิชาการหรือวิศวกรของ WE รับรองในเรื่องกฏหมายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขอขอบคุณเว็บ oknation ไว้ ณ ที่นี้สำหรับข้อมูลดีๆครับ

www.youtube.com

biogas electricity waste

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และขยะ

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และขยะ

เป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียหรือการหมักสารอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์, พืช, น้ำเสียจากครัวเรือน, น้ำเสียจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานกำจัดขยะ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ข้อดี
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่น ของเสีย และลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อเสีย
ต้นทุนในการติดตั้งมีราคาสูง ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างต่อหน่วยการผลิตมาก ต้องมีผู้เชียวชาญคอยดูแล

การผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะนั้นเป็นการนำขยะประเภทต่างๆในชุมชนและอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการกำจัดหลายประเภท เช่น การฝังกลบ เตาเผาขยะ การย่อยสลายแบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน เป็นต้น

ข้อดี
เป็นแหล่งพล้งงานราคาถูก ลดปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ข้อจำกัดด้านการจัดหาขยะให้เพียงพอต่อการผลิต ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขยะที่นำมาผลิตไฟฟ้า อาจจะได้รับการต่อต้านจากชุมชน

biogas electricity waste

 

 

 

 

 

**ข้อมูลบางส่วนได้จากวารสารประกันสังคม เดือนตุลาคม 2556 โดยคุณภานุ ดวงภานุมาส