Tag Archives: biomass

ทิศทางการเติบโตของภาคพลังงานไทยในอนาคต (อัพเดท 02-2560)

ทิศทางการเติบโตของภาคพลังงานไทยในอนาคต (อัพเดท 02-2560)
การกำหนดสัดส่วนพลังงาน (Energy Mix) ก็คงต้องมีอยู่เพราะว่าถ้าเราจะผลักดันเรื่องของพลังงานทดแทน ตัว Energy mix ก็คงต้องนำมาใช้ควบคู่กัน ถึงตอนนี้ Solar Farm จะได้รับความนิยมแต่ต้องไม่ลืมว่าพลังงานชีวมวล (Biomass) ก็ถือว่าเป็นหลักอยู่เพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมและยังเป็นตัวที่ช่วยสร้างสมดุล ในขณะที่ Solar หรือพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้เกิดขึ้นทั้งวัน พลังงานลม (Wind) นี่ถือว่ายังมีแนวโน้มไม่ค่อยเท่าไหร่ พลังงานจากชีวมวลจึงเป็นตัวที่ช่วยสร้างสมดุลพวกนี้ เรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพ (Bio-Economy) โดยมุมมองของ Biomass ก็จะมีอีกมิติหนึ่งที่สอดคล้องกันนั่นคือเรื่่องของเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) กับชีวเคมี (Biochemical) สอดรับกับเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ การผลิตพลังงานจากชีวมวลโดยตรงก็ยังมีคำถามเรื่องต้นทุนอยู่ แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะทะลุในเรื่องของการผลิตชีวมวลเป็นพลังานได้แล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากพืช (Bio-product) หรือได้ชีวเคมีเกิดขึ้น ซึ่งพวกนี้มันก็จะมีค่าทางการค้าสูง สามารถที่จะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆได้

*จาก Thailand Asean”s Energy week 2017

Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส
Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส
เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว

เตาเผาถ่าน รูปเตาเผาถ่านญี่ปุ่น ถ่านไม้หรือถ่านกะลามะพร้าวก็ได้ – carbonization kiln

เตาเผาถ่าน รูปเตาเผาถ่านญี่ปุ่น (Carbonization kiln for wood, coconut shell, biomass to charcoal)

เป็นแบบ Batch Operation เริ่มต้นด้วย Burner ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง หลังจากนั้นควันที่ออกมาจะสามารถเก็บน้ำส้มควันไม้และกำจัดควันได้ดี (แต่ไม่ทั้งหมด)

เป็นเตามือสองจากญี่ปุ่นครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้

ขนาดเตาโดยคร่าวๆ กว้างและสูงประมาณ 2.5 เมตร โดยตัวเตาด้านในสามารถยกได้โดยใช้เครน (เตาในมีขนาด 1.1 เมตร สูงประมาณ 1.3 เมตร)

www.thaisumi.com

เตาเผาถ่านกะลามะพร้าว
เตาเผาถ่านกะลา
เตาเผาถ่านไม้
เตาเผาถ่านไม้
กำจัดควัน
กำจัดควัน
เตา recovery ควันเผาถ่าน
เตา recovery ควันเผาถ่าน
รูป burner เตาเผาถ่าน
รูป burner เตาเผาถ่าน

 

Sugarcane leaves pellet making by 10 HP pelletizer by Thai Sumi Company

Sugarcane leaves pellet making by 10 HP pelletizer by Thai Sumi Company
Sugarcane leaves bulk density is very low (150-170 kg/m3). Thus the capacity of the machine becomes low too (about 60-80 kg/hr only). But the pellet produced is good.
ใบอ้อยอัดเม็ดครับ
http://www.thaisumi.com
blog.thaisumi.com

http://www.thaisumi.com
blog.thaisumi.com

 

ตอไม้ยางพารา

เชื้อเพลิงจากตอไม้ยางพารา – มูลค่าที่มองข้ามไม่ได้

เชื้อเพลิงจากตอไม้ยางพารา – มูลค่าที่มองข้ามไม่ได้

เดิมต้นยางพาราที่ถูกโค่นมักจะถูกแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ แต่ตอไม้ยางมักจะไม่ถูกนำมาใช้งานเนื่องจากต้นทุนในการขุดยังมีสูงและราคาขายยังต่ำมากอยู่

แต่เนื่องจากปัจจุบันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นมากทำให้ตอไม้ยางมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น การนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจึงมีความน่าสนใจและเป็นไปได้มากขึ้นโดยราคาอาจจะสูงถึงตันละ 1,000 กว่าบาท

โรงงานที่รับซื้อตอไม้ยางพาราเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือแปรรูปก่อนก็มี เช่น โรงงานชีวมวลและแปรรูปชีวมวลให้เป็นเชื้อเพลิงที่มีขนาดเหมาะสำหรับเตาเผา โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงรมยาง โรงงานที่มีใช้ไอน้ำ เป็นต้น เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงจากตอไม้ยางพารามีราคาถูกกว่าแก๊สและน้ำมัน

ไม้ยางพารา ตอไม้ยางพารา

 

plm kernell shell กะลาปาล์ม

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ (1)

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ (1)

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล หรือ Biomass

เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว เศษไม้ ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว เป็นต้น โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และนำความร้อนที่ได้ไปผลิตไฟฟ้า

ข้อดี  คือ สามารถใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเผากลางแจ้ง

ข้อเสีย คือ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีปริมาณไม่แน่นอน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทำได้ยาก ราคาชีวมวลมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการใช้

**จากวารสารประกันสังคม เดือนตุลาคม 2556 โดยคุณภานุ ดวงภานุมาส

plm kernell shell กะลาปาล์ม

 

 

 

Pellet machine video – วีดีโอ เครื่องอัดเม็ด (ขนาด 10 แรงม้า – 10 HP)

Pellet machine video – วีดีโอ เครื่องอัดเม็ด (ขนาด 10 แรงม้า – 10 HP)

For biomass, coal and charcoal. Machine needed to be adjusted and modify for each type of raw material. Some common materials can be used without changing the machine setting but if the machine is much different, then fine-tuning/adjustment is required.

 

blog.thaisumi.com
http://www.thaisumi.com

Green Biomass Briquette 1

Small briquette machine for farm – question & answer

Small briquette machine for farm – question & answer

QUESTION: 

Dear Sir or Madam:

My wife and I are looking for a small briquette machine for our farm here in United States.  We are looking to press grass clippings, leaves and wood chips into logs or blocks for burning in a wood stove.  Of course being that we are on the farm we have PTO driven tractors so the machine could be powered by PTO or an electric motor single phase.

Thanks again,

ANSWER: 

Dear Sir,

Thank you for your e-mail.

It is very difficult to make the listed materials (grass clippings, leaves and wood chips) into briquette (log, block) using small single machine. Typically it is recommended to make pellet instead (but depends on your stove type if it can be used). The video of similar machine is as per link below.

For your information, smallest briquette that we manufacture is 10 HP and smallest pellet machine is 7.5 HP. Both can be either electric motor or engine drive.

There is no simple universal machine especially for home use, especially with small motor/engine.

Best regards,

Anupap

animal feed pellet2

Pellet Making for Animal feed (2)

Pellet Making for Animal feed (2)

Test for customer – Raw material received from customer, being told to be mixture of corncob, molasses, napier grass, and else – not mentioned)

Pellet making test for animal feed (5 mm. diameter).

The test machine is 5 HP motor with gear unit.
It requires water adding to adjust moisture of mixture (About 15% MC). The pellet density is low for animal to chew. Fine dust is about 10% but can be reduced if bigger size machine.

Also, typically the animal feed production requires separation unit to remove stone or foreign material before making into pellet. Pneumatic system is the most common unit for this purpose.

www.thaisumi.com

animal feed pellet

Pellet Making for Animal feed

Pellet making for animal feed and related machines.

Regarding pellet machine to make pellet for animal feeds, we have experiences on this pelletizing unit. We can manufacture both the stainless steel machine and plain steel upon customer’s request.

In order to understand available raw material for animal feed, we need to have more information regarding raw materials and requirement on finished product (pellet) as below:-

Raw material

– What is the main ingredients you are going to use? (please let us know in details).
– How do you store those materials?
– What is your expected capacity of the pelletizing unit?
– Do you need the machine to be Stainless steel or just plain steel (iron)?

Finished product (pellet)

– What is the size of pellet you need (normally for us : diameter about 7-8 mm.)?
– What is the length of pellet you need? (1-2, 3-4 cm., etc)? Please specify in range.
– What is the required density of the pellet?
– What are other requirements (if any)?

These factors have great effect to the machine design. Some animal like cattles, cow need bigger size pellet (6-8 mm. or bigger diameter), while smaller animals (ie. bird, fish) would need much smaller diameter (1-3 mm.).  All above information is required to design the machine. Please provide us above information and we will get back to you with further details.

More video and related photos can be viewed in www.thaisumi.com

Sample video file is as below.

Pellet making machine – TWP03-AF

animal feed pellet
animal feed pellet from thai sumi company
www.thaisumi.com
sawdust charcoal briquette thai sumi

Update Charcoal briquette price in Thailand

Followings are the update prices of coconut shell charcoal briquette (premium grade, 100%) and sawdust charcoal briquette (100% A+B shape).

The current market price in Thailand (August 2013) of the premium grade coconut shell charcoal briquette specification and price ranges as below;

– Shape : Hexagonal with hole (6-side), 4-side type with hole or Cube without hole (cubic)

– Size : 4.5 cm. diameter, 8-9 cm. length (Standard), 0.100~0.105 kg per piece for Hexagonal with hole type, 4.0 x 3.0 x 2.5 cm for cubic type

– Package (included) : 3-ply paper carton with plastic liner, 12-15 kg/box, 2 sides logo printing in Black color.

– Amount per container :  16,500-17,500 kg./ 20’ container (depends also on type of package), maximum allowable loading weight for 40ft

– Price : USD 650-700 / Ton (FOB Bangkok, THAILAND)

– General payment Condition : T/T 30-50% (advance),  Balance against copy document.

Custom-made package can be done as request. By good quality control, the charcoal briquette gives better flavor to food and long-lasting up to 3-6 hours burning depending on usage condition.

coconut shell charcoal briquette
coconut shell charcoal briquette thaisumi

 

 

 

 

 

Regarding the price of sawdust charcoal briquette in Thailand and specification, the details are shown as below;

– Shape : Hexagonal with hole

– Size (with hole): 5.0 cm. diameter, 20-30 cm. length (Standard)

– Package (included) :  Paper carton 10 kg or PP bag 20 kg/bag.

– Amount per container :  11,500~12,500 kg./ 20’ container (depends also on type of package), 23,000-26,000 MT/40HC

– Price :  USD 580-630 / MT (FOB Bangkok, THAILAND)

– General payment Condition : T/T 30-50% (advance),  Balance against copy document.

sawdust charcoal briquette thai sumi
sawdust charcoal briquette thai sumi

 

 

 

 

 

**Please note that all above prices are for reference only. The data were collected by Thai Sumi Company and published in August 2013.

napier grass, หญ้าเลี้ยงช้าง, หญ้าเนเปีย, ไฟฟ้า

Napier Grass as raw material for gasification process to generate electricity

Napier Grass as raw material for gasification process to generate electricity.

ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่!

Napier grass is becoming a popular biomass for gasification process to generate electricity in Thailand. Government office also issued the project that subsidizes napier grass as raw material for power plants.

The critical factors for Napier grass for power plants projects are harvesting of the grass, moisture content in the grass, transportation to the preparation factory, and making the dried grass into pellet form or else to be able to use in the reactor of gasification process.

Muddy area can be problem for harvesting and the moisture content in the grass can be as high as 70% (not included the water from rain if the case), causing high cost to dry the grass. Transportation cost and pelletizing cost are also to be considered too. Raw material preparation process includes;

Biomass chipper/cutting
Biomass material: Sugar cane stalks or Napier Grass stalks or similar can be mixed and used in most gasifier. Also woody biomass like wood chips or coconut shells can also be used but they might require a chipping or good cutting technology.

Sample of Output chip/strand size required:
Preferred:    sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 50 mm
Maximum:     sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 75 mm
Moisture content input biomass from 50-70% (by weight)
Throughput: minimum 5.0 tph fresh biomass per unit for 1 MWatt power plant size.
Auxilliaries: (i) dust collection system.  (ii) dust storage system.

Biomass Drying Unit
Technology type:  Rotary dryer or Columnar type dryer
Fuel:  Biomass (grass itself, wood chips, waste wood), LPG, also Drying heat source: ambient air diluted hot gen set exhaust. Direct gen set exhaust will be between 430 and 470 Deg C and we will dilute down temperature with air to required dryer operating temperature.

Chip/strand size input:
Expected Average:      sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 50-75 mm
Expected Maximum:    sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 100 mm

Moisture content input biomass (maximum 70% moisture content;  target output moisture content at maximum 18-20%

Auxilliaries: (i) feed system  (ii) discharge system.

This is just sample idea about the raw material preparation and gasifier related machines.

Napier grass, elephant grass, Thai Sumi, www.thaisumi.com

หญ้าเนเปีย รูปหญ้า เนเปีย เลี้ยงช้าง พลังงาน napier grass

Is it really economical? –> Napier grass for green energy

Last year (2012), Thai government announced about Napier Grass for generating electric power as follows.
“The government will issue guidelines within the next two months on a policy to promote generation of electricity from Napier grass, Energy Minister Pongsak Ruktapongpisal said yesterday.
Napier grass, originally from Africa, is also known as Uganda grass or elephant grass for being a favourite food of elephants.

Speaking on the sidelines of the “Green Energy Forum: A Balancing Act for Sustainability” held by Krungthep Turakij, Pongsak said Germany had developed 7,000 power stations fuelled by Napier grass that provided 7,000 megawatts, and Thailand could match that production.

The ministry will provide a “feed-in tariff” subsidy of Bt4.50 per kilowatt-hour (unit) for a period of 25 years to power plants that use as feedstock Napier grass supplied by local communities. This grass can be grown in many parts of Thailand, especially in areas currently used as sugar-cane and tapioca plantations in the Northeast and Central regions, provided they are situated not too far from the power grid, he said.

Pongsak said alternative energy currently contributed merely 1 per cent of Thailand’s electricity production, and Napier grass would contribute a significant chunk of the target to increase the contribution of alternative energy to 25 per cent within 10 years.

“Concerning energy security, we are currently depending on natural gas for as much as 67 per cent [of power-generation needs]. Seven new records of peak power loads occurred during the past year, which prompted a call to save energy. While our installed capacity is 32,000MW, the power demand peaked in May at 26,774MW, leaving a power reserve gap of only 16 per cent,” he said.

Pongsak said that if electricity-use growth rates remained at the current level, there could be power-supply issues in the next two years. Investors have often asked him about the government’s plan to boost electricity capacity.

He said the government would negotiate with Myanmar to pursue the 7,000MW Salawin hydropower project as well as putting more emphasis on biomass and biogas, including electricity production from Napier grass.

Considering the Bt6.50-per-unit subsidy for solar farms, promoting more solar plants will place an heavy burden on the public in terms of higher electricity costs, the minister said.

The question is if this project is really economical or not. Many people have heard about some of the Napier grass to feed (“Elephant grass”). Can it be used as a fuel briquette (Briquette) or pellet (pellet)? What are the pros and cons of napier grass?
Napier grass really worth the fuel used to produce energy or not ? Depends on several factors. Particular grass species (Pakchong 1, Emperor, etc. ), which can grow well in the terrain and climate , which is used as fuel. It should be planted so the moisture at the harvest is minimal, enough texture of grass ( 3-4 months , humidity is about 65-70 % by weight). Harvesting (labor, machine) and Transportation to the factory is also a factor to consider too .
The key factors for using Napier grass to make into briquette or pellet form are the preparation of fresh grass into the form ready to be briquetted or pelletized because this process requires a lot of energy. By pressing the water out as the crushing roller, cut the grass into smaller sizes to increase the heat transfer area, the grass still needs drying whice requires a lot of energy, especially to dry grass to reduce moisture from 65-70 % to 15-20 %. First, the grass is being pressed by rollers, which can reduce the initial moisture content down to approximately 35-45 %. Using conventional type rotary drum drier, the required amount of fuel is very high because of low efficiency (in most cases, inevitable to use biomass fuel, i.e. napier grass itself). More efficient process is to use superheated steam, which can dry the grass quickly and the grass does not have chance to catch a fire compared with the conventional hot air type.
http://www.thaisumi.com
http://blog.thaisumi.com

หญ้าเนเปีย รูปหญ้า เนเปีย เลี้ยงช้าง พลังงาน napier grass
หญ้าเนเปีย รูปหญ้า เนเปีย เลี้ยงช้าง พลังงาน napier grass

หญ้าเนเปียร์  -004

charcoal briquette making from biomass wastes and sugarcane waste

[QUESTION]: Dear Sir,

I am interested in Machinery to produce charcoal briquett. I intend to start the project in my country. Please do email me a price quote for the whole system including the information (manual) on how to make them. I am specifically interested in making charcoal from coffee husks, rice husks , coconut husks, macadamia husks saw dust and maize cobs.

I don’t know whether your machines can support making charcoal from sugar cane wastes? please let me know.

Thanking you and looking forward to your response.

Regards,

———- Answer ———-

[ANSWER]:? From the listed raw materials (coffee husks, rice husks , coconut husks, macadamia husks saw dust, maize cobs, and sugar cane waste), in order to make them into charcoal briquette, we would like to classify them into 2 groups which require different process; Hot process and Cold process.

Hot process : coffee husks, rice husks, macadamia husks, sawdust

Cold process : Maize cobs, Coconut husks (coconut shell?), Sugar cane waste

The hot process is more complicated, requires high skilled personals, require 5-6 times higher investment than that of cold process.

The cold process is suitable for above mentioned materials (Maize cobs, Coconut husks (coconut shell?), Sugar cane waste). However, the best quality of charcoal briquette you can get among those three materials is coconut shell, maize cob and sugar case waste respectively.

We would recommend you to start with only maize cobs and coconut shell first because their quality are good.

About machines of cold process, we can supply to you the machine and guarantee that you will be able to produce good quality (high density) briquette.

We will not only provide you the machine but we will also provide to you all related information, document and know-how. You will receive full operating manual, document and necessary know-how with the machine. Please kindly find our machine’s brochure as attachment. The complete unit as quoted comprises 1 crusher, 1 mixer-dispenser (can be used for 2 extruders), and 2 extruders. The production capacity is about 300-400 kg/hour of wood charcoal or any other biomass charcoal. You can add 1 more extruder to the quotation to double the capacity because the mixer and crusher is already designed for 2 extruders. Automatic cutting units are optional. We already give the manual cutting units with the extruders but if you need automatic cuttings, you can purchase as optional unit.

We can also offer the conveyor and other additional unit as per your request too.

Please give us comment about the above suggestion. Then we will get back to you again with further information asap.

Corncob2

—–

http://www.thaisumi.com

Briquette making system for charcoal and Biomass – Correspondences1

Thank you very much for your time yesterday

Please let me summarize again about the options that you have.
1) Biomass briquette making: this process can be used to produce briquette from most of biomass (semi-dry material). The briquette?s density is not very high so it is suitable for being used as direct fuel. Please find photos in our website (link below):-

http://www.charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/Green%20Fuel%20Briquette.php

2) Cold process briquette making: this process can be used to produce charcoal briquette from raw charcoal or charcoal dust. Binder is required for this process which can be starch or molasses. The density of this briquette after drying can be as high as 1.1 g/cm3.
Size of motor for extruder = 10 HP, crusher = 7 HP, mixer = 7 HP (3-phase electrical)

3) Hot process briquette making: this process is suitable for fine and dry biomass such as rice husk, sawdust, crushed biomass. However, the investment cost is very high and the raw material preparation is also required (to reduce size and moisture content to less than 10 wt%.
Size of motor for extruder = 30 HP
All the prices already include major spare-parts and control panel. If without control panel (just direct connector with breaker), the price will be lower.
Please find quotation and photos as attachment. If you need more information or have any question, please feel free to let me know.

Best regards,
Anupap

DSCF0553 product07

From:

Sent: Monday, July 28, 2008 12:25 AM

To: Anupap Udomsab

Subject: Re: Biuomass and chacaol machine

?

Dear Mr Anupap Udomsab,

Thank you for your mail,

I have three different client, each one of them plan to use different raw material some of them are looking to mix raw material. To give you little info about raw material founded in my place are rice husk, stalk for each one of rice, Cotton, maize, sugarcane, and normal long grass that grow by itself in. the raw material are as follow as par client

1. Raw material ” Grass that grow in the river or the water ways to rice farm. He want to mix that grass with rice stalk, and cotton stalk” in other word it will be mix of raw material

2. Raw material “rice husk, rice stalk and sugarcane and cotton stalk

3. cotton stalk and sugarcane stalk

Please advice if the mix of the product can be produced. The aim of each client is to produce charcoal briquette as final project, bu client 1 and 2 wish to produce both biomass ” for factory and Bakery maker”.

I need the prices for the whole plant from crushing if needed to charcoal the whole plant. Please send me also the picture, and how many container we need for each plant. Electricity consumption. I would like you also to offer different capacity.

I hope to get a respond from you by tomorrow, my client has got a fund already and I need to act quick.

Thank you

On Sun, Jul 27, 2008 at 11:50 PM, Anupap Udomsab wrote:

Dear ,
First of all, please let us introduce ourselves. We are charcoal producer and charcoal making machine manufacturer based in Ayutthaya Province, THAILAND. We are specialized in Coconut Shell charcoal and some other charcoals as below;
– Coconut shell charcoal and charcoal briquette (100% natural material)
– Mangrove charcoal, Black charcoal and natural wood charcoal (100% natural material)
– Charcoal making equipment, sawdust extruder, etc.
We can supply machine to you and guarantee that you will be able to produce good quality (high density) briquette.Please kindly let us know what type of raw material to make briquette that you have. Then we will get back to you with further information about the machine that suits you case.
If you need more information, please do not hesitate to let us know. We are looking forward to hearing from you soon.
Your sincerely,

——-

www.thaisumi.com