Tag Archives: machine

Shisha Hookah Baragu production – Charcoal Briquette cutting machine

Shisha Hookah Baragu Charcoal Briquette cutting unit – production machine by Thai Sumi Company (THAILAND)

The Shisha – Hookah – Baragu Charcoal briquette production
Briquette cutting system by Thai Sumi Company

www.thaisumi.com

Used with charcoal briquette production system
Thank you for watching.

 

ธุรกิจพลังงานทดแทน ชีวมวล พลังงานธรรมชาติ เชื้อเพลิงและเครื่องจักร ระบบการผลิต

ธุรกิจพลังงานทดแทน ชีวมวล พลังงานธรรมชาติ เชื้อเพลิงและเครื่องจักร ระบบการผลิต

พลังงานทดแทนในไทยอาจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1) พลังงานธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ (solar cell) และพลังงานลม (wind energy)
2) พลังงานชีวภาพ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ เป็นต้น
3) เชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล และไบโอดีเซล

ถ้าหากถามว่าพลังงานทดแทนของไทยมีอะไรที่น่าลงทุนมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติก็ยังคงเป็นเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ ซึ่งสำหรับคนไทยสามารถลงทุนใน Solar Rooftop หรือติดตั้งบนหลังคา แต่ถ้าหาจะทำเป็นธุรกิจก็ควรมองไปที่ชีวมวลและพลังงานขยะ โดยถ้ามีทุนน้อยและต้องการทำกำไรระยะสั้นก็แนะนำให้ลองศึกษา เชื้อเพลิงอัดแท่งหรืออัดเม็ด (wood briquette, wood pellet) ซึ่งมีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศักยภาพด้านชีวมวลของไทยนั้นมีสูงมากโดยไทยมีชีวมวลที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์กว่า 20 ล้านตันต่อปี แต่การรวบรวมชีวมวลนั้นมีต้นทุนที่สูงมากซึ่งเป็นปัญหาในด้านต้นทุน ทั้งนี้ wood pellet ในประเทศไทยหากได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐก็จะสามารถส่งออกได้ปีละไม่น้อยกว่า 5 ล้านตัน โดยราคาส่งออกขณะนี้ปรับขึ้นๆลงๆอยู่ที่ประมาณตันละ 150 เหรียญ US Dollar นอกจากนี้ wood pellets เกือบเป็นธุรกิจเดียวที่ไม่ต้องพึ่งพาการอุดหนุนด้านราคาจากภาครัฐแต่ก็ต้องทันเกมส์กับตลาดโลก

เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง  –>   thaisumi company machines

วู๊ดพาเลท วู๊ดเพเลท ไทย
วู๊ดเพเลท  wood pellet

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

Briquette machine – Diesel Engine driven – by Thai Sumi Company (THAILAND)

Briquette machine – Diesel Engine driven – by Thai Sumi Company (THAILAND)

11HP Diesel engine driven – Capacity 200-300 kg/hr (depending on type of charcoal)
Standard capacity with manual start or battery start engine.
High density briquette making with adjustable speed/density system.

www.thaisumi.com

Please visity our website for contact information and more photos/videos.

ตะแกรงร่อน แบบสั่น

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

เป็นตัวอย่างการใช้ vibration unit เพื่อร่อนผงละเอียด (ในรูปเป็นการร่อนแป้งออกจากเม็ดโซบะโดยเขย่าผ่านตะแกรง)

ในรูปเป็น vibration unit ของ Shinko (JAPAN)

ทางเราสามารถทำเครื่องให้ได้ตามต้องการทั้งการใช้ vibration unit, มอเตอร์สั่น, รวมถึงตะแกรงร่อนแบบถังหมุน

http://www.thaisumi.com

รับผลิตเครื่องจักรตามสั่ง
Thai Sumi Company Limited

ตะแกรงร่อน แบบสั่น
ตะแกรงร่อน แบบสั่น
wood pellet thai sumi

วัตถุดิบต่างๆ+ชีวมวล สำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย (pellet, wood pellet, biomass pellet)

วัตถุดิบต่างๆ+ชีวมวล สำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย

การลงทุนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (pellet, wood pellet, biomass pellet) นั้นมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาหลักๆคือ

1. Technology
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการอัดเม็ดและเครื่องอัดเม็ดนั้นมีค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้ว เรียกได้ว่าถ้ามีเงินลงทุนก็สามารถซื้อหาได้ แต่จะใช้เทคโนโลยีของใครหรือใช้เครื่องของผู้ผลิตเครื่องเจ้าไหนหรือประเทศไหนก็ขึ้นกับนโยบายการลงทุนรวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ต้องการลงทุน
ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงทุนควรจะหาข้อมูลรวมถึงไปดูงานจริงให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่พบบ่อยก็คือความคงทนของเครื่องจักร เช่นเครื่องจักรที่ผลิตจากทางประเทศจีนจะมีปัญหาอายุการใช้งานของเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรเช่นลูกปืน, roller, หน้า dieplate เป็นต้น เนื่องจากที่ประเทศจีนนั้นใช้เหล็ก recycle เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้
การที่อายุการใช้งานของชิ้นส่วนนั้นสั้นทำให้ต้องมีการหยุดการผลิตเป็นระยะๆเพื่อซ่อมบำรุงซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแรงงาน ค่าชิ้นส่วน รวมถึง down time ทำให้กำลังการผลิตโดยรวมลดลง เหล่านี้จะทำให้หลายๆคนเริ่มจะผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญๆของเครื่องจักรอัดเม็ดในไทยเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยคร่าวๆแล้ว ถ้าจะต้องการผลิตพวกชีวมวลอัดเม็ดที่กำลังการผลิตประมาณ 2-4 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านบาทขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบ (การเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการอัด)

2. Logistic cost ของวัตถุดิบและชีวมวลที่อัดเม็ดแล้ว
ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการรวบรวมวัตถุดิบชีวมวลมายังโรงงานอัดเม็ดซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการส่งชีวมวลที่อัดเม็ดแล้วไปยังท่าเรือหรือโรงงานผู้ซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่รวบรวมมาอาจจะยังมีน้ำหนักเบา (Bulk density ต่ำมาก) ซึ่งทำให้ค่าขนส่งค่อนข้างสูง รวมถึงยังมีความชื้นสูงซึ่งทำให้บางครั้งการขนส่งชีวมวลนั้นเป็นการขนส่งส่วนที่เป็นน้ำถึงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักหรือมากกว่า เช่นหญ้าเนเปียร์มีความชื้นสูงได้ถึง 70% หรือมากกว่านั้น เป็นต้น
ดังนั้นการขนส่งวัตถุดิบเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งจะรวมถึงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบด้วย เช่นการวางแผนการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์  ระยะทางจากจุดที่มีชีวมวลอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น
นี่เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่นเกษตรกรในภาคอีสานมีการรวมตัวกันเพื่อรวบรวมชีวมวลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน การเปิดที่รับซื้อชีวมวลในหลายๆพื้นที่เพื่อเป็นการรวบรวมวัตถุดิบ
ดังนั้น ก่อนที่จะลงทุนผลิตชีวมวลอัดเม็ดก็จำเป็นจะต้องพิจารณาศักยภาพในส่วนนี้ด้วย

3. Raw material biomass (Type, Size, availability, collectability, etc)
ชนิดของวัตถุดิบก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบชีวมวลนั้นมีหลากหลายและอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน วัตถุดิบที่มีความง่ายในการรวบรวมหรืออยู่ในสภาพที่ง่ายต่อการอัดเม็ดก็จะมีราคาสูง เช่น ขี้เลื่อยและแกลบ เป็นต้นซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายทางอยู่แล้ว ความต้องการจึงมีสูงทำให้ราคานั้นสูงตามไปด้วย
วัตถุดิบอื่นๆเช่น เหง้ามันสำปะหรัง, เปลือกไม้, หญ้าเนเปียร์, ต้นอ้อยและต้นข้าวโพด, ใบสัปปะรด, ฟางข้าว เป็นต้น นั้นก็มีความยากง่ายในการจัดการต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับการนำมาอัดเป็นเม็ดก็รวมถึง
3.1 การนำวัตถุดิบออกมาจากพื้นที่ เช่นเหง้ามันสำปะหรังซึ่งก็ต้องมีการขุด, ต้นข้าวโพดที่ต้องมีการตัด เป็นต้น
ความยากง่ายในการได้วัตถุดิบในแต่ละช่วงของปี รวมถึงฤดูกาล ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา

3.2 การเตรียมให้วัตถุดิบข้างต้นให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการอัด เช่น การบด การสับ เครื่องร่อนแยกขนาด เป็นต้น

3.3 การเตรียมวัตถุดิบที่สับหรือบดแล้วให้แห้งพอเหมาะสำหรับการอัด เช่นความชื้น 15-20% ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีลานตากแห้ง หรือเครื่องอบแห้ง (dryer) 

สำหรับการใช้งาน wood pellet นั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากรณีการใช้น้ำมันเตามากกว่า 50% แต่ทั้งนี้ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบเตาเผาจากเตาเผาระบบน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดแทนแต่การคืนทุนปกติก็จะไม่เกิน 1.5-2 ปี

แนวโน้มความต้องการชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet)
ปัจจุบันนอกจากความต้องการในประเทศแล้วก็ยังมีความต้องการชีวมวลอัดเม็ดเป็นอย่างมากในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งความต้องการดังกล่าวนั้นยังมีมากกว่าปริมาณที่ประเทศไทยผลิตอยู่ในปัจจุบันถึง 3 เท่าตัว โดยยังมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศดังกล่าวมีการกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน
ความต้องการดังกล่าวผลักให้ราคาชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มขึ้นสูงถึงเกือบประมาณ 120-140 เหรียญดอลล่าต่อตัน (4000-4500 บาทต่อตัน)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

http://www.thaisumi.com

 

wood pellet thai sumi
wood pellet thai sumi

 

pellet machine - เครื่องอัดเม็ด
pellet machine – เครื่องอัดเม็ด
ขี้เลื่อยอัดแท่ง -ถ่าน - โรงงาน

sawdust briquette factory and machine

Sawdust briquette factory and machine by Thai Sumi company

Sawdust briquette machine unit comprises sieving machine rotary, dryer, conveyor, feeder, briquette machine (extruder) and kiln (in case to produce charcoal). Raw materials can be sawdust, rice husk, other grain size biomass, etc. For more information, please visit our website below.

www.thaisumi.com

 

เครื่องนับจำนวน ชิ้นงาน

ขายเครื่องนับจำนวนชิ้นงาน

เครื่องนับจำนวนชิ้นงาน เครื่องบรรจุชิ้นงาน
ขายเครื่องนับจำนวน เครื่องบรรจุชิ้นงาน สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเช่น ชิ้นส่วน น็อตสกรู อาหาร เป็นต้น
รับออกแบบติดตั้งเครื่องจักรทั้งระบบ ให้เราช่วยคุณออกแแบบระบบที่จะช่วยลดแรงงาน คนงาน คืนทุนเร็ว เราผลิตเครื่องจักรเองเกือบทุกชิ้นและมีบริการ service หลังการขาย

สนใจกรุณาติดต่อบริษัท ไทยซูมิ จำกัด
http://www.thaisumi.com/index.php/product-of-thaisumi/all-machine-of-thaisumi

 

Packing machine for parts – เครื่องแพ็ค บรรจุ ชิ้นงานอัตโนมัติ

Packing machine for parts – เครื่องแพ็ค ชิ้นงานอัตโนมัติ

For packing 1 or more parts into bag.
Normal Capacity of the packing machine is 30-60 bags per minute.

สำหรับบรรจุชิ้นงานหลายชิ้น หลายแบบ ลงในถุงและทำการซีล
กำลังการบรรจุของเครื่องบรรจุอยู่ที่ประมาณ 30-60 ถุงต่อนาที

วีดีโอตามข้างล่างนี้ครับ


 

Sugarcane leaves pellet making by 10 HP pelletizer by Thai Sumi Company

Sugarcane leaves pellet making by 10 HP pelletizer by Thai Sumi Company
Sugarcane leaves bulk density is very low (150-170 kg/m3). Thus the capacity of the machine becomes low too (about 60-80 kg/hr only). But the pellet produced is good.
ใบอ้อยอัดเม็ดครับ
http://www.thaisumi.com
blog.thaisumi.com

http://www.thaisumi.com
blog.thaisumi.com

 

Pellet machine video – วีดีโอ เครื่องอัดเม็ด (ขนาด 10 แรงม้า – 10 HP)

Pellet machine video – วีดีโอ เครื่องอัดเม็ด (ขนาด 10 แรงม้า – 10 HP)

For biomass, coal and charcoal. Machine needed to be adjusted and modify for each type of raw material. Some common materials can be used without changing the machine setting but if the machine is much different, then fine-tuning/adjustment is required.

 

blog.thaisumi.com
http://www.thaisumi.com

Olive husk waste

Olive waste briquetting information (part #2)

Olive waste briquetting information (part #2)

Question : 

How much olive stones would you need ideally? I also have this other question:

Is it possible to make briquettes or logs like yours WITHOUT any binder. I am talking in general here (not especially about the olive stones).

I am asking this question because I met a potential “competitor” that bought material (from Italy) that will allow him to compact olive stones into briquettes. This competitor does not plan to char the stones but just compact the stones into briquettes and sell them.

according to him, his briquettes will be made without binder. is it possible or he wanted just to impress me?

regards

Answer : 

Let us refer to charred briquette as “Charcoal Briquette” and not charred briquette as “Biomass briquette” in order not to be confused. What we offered to you is charcoal briquette making machine to make briquette from charcoal or charred material. Charcoal briquette market is virtually different from biomass briquette market.

Charcoal briquette is for BBQ, grill restaurants, hotel, home-use, food industry and else. So, the price is completely better than the biomass briquette which is to be used as fuel (giving heat, sell as calorific value).

If you plan to make biomass briquette (briquette from olive stone), the process is called hot press process using heat to bind the biomass. You can carbonize this briquette later to get the charcoal if you want (need kiln for carbonization, same as making wood charcoal from wood log). The offered machine is the smallest size because this process requires much higher horse power machine.

I do not think there will be any problem with machine for charcoal briquette production.

Regarding briquette making from olive stone, we do not have the test machine now but we have experiences with what is called “olive husk” and dry olive waste. It can be made into briquette without problem (actually it smelled very good when making briquette). However, I want just to make sure if your sample is what we imagine or not. So, only little of sample to see would be enough.

Olive husk waste

Olive seed husk waste

Olive waste briquetting information (part #1)

Olive waste briquetting information (part #1)

Question:

I hope you are not getting tired of the questions but I still have these:

You wrote that (I quote) : “.. Anyway, higher the density of the briquette is, the longer the drying time requires..”.

the more compacted the briquettes are, the more time it requires to dry?
It is correct?
[Answer]: Yes,  you understand correctly.
second question: If I succeed to get decent briquettes manually (which means without using a presses), can I assume that the result will be even better when I will be using a hydraulic press?
[Answer]: Yes, it is supposed to be that way. The result may be a lot better that making briquette by hand because you will never reach such high pressure the machine can do.

last question : are you building your own machines that you are selling?
[Answer]: Yes, we build our own machines everything by ourselves. The reason I suggested you try to find the standard hydraulic press unit (as photo) is that it would be easy and much cheaper for you.

Question:  

Actually, the latest try gave me the impression that it might be a good idea to grind first the olive stones, char the grinded stones and then mold them. When molded, then they can be charred.

That is the latest idea I came with but I have not applied it yet to see if it is a better option. i thought of that because I noticed that the smaller the olive stones were, the quickest the charring process was. therefore, if I were to grind to stones into a powder, the charring process will be faster.

All my test so far were following this succession of steps : char the olive stones, grind them and then mold them.

I might stick to this process for the moment.

I will have plenty of olive stones available for my tests (I can even send some to you).

I can find different machines to char and grind, As for the molding machine, I am not sure there are any over there (i have not found any so far). That is why i though of you.

Out of curiosity : do you think, it is possible to make briquettes without adding any binder?

Answer : 

It would be great if you can send the sample to us to make the briquette for your reference.

It cannot be made into briquette without binder. Please note that the binding agent can be anything that gives stickiness, i.e.starch, flour, molasses, etc.

It is need to confirm the raw material first to offer the right equipment set to you. The charcoal briquette making from charcoal chunk/powder is the common method and proven technology. More than half of the charcoal briquette being sold in the market is this type. So, it would be great if you can char your raw material first. You can also mix them with other charcoal or some other fine materials too to improve the quality or reduce the cost.

Olive seed husk waste Olive husk waste

Green Biomass Briquette 1

Small briquette machine for farm – question & answer

Small briquette machine for farm – question & answer

QUESTION: 

Dear Sir or Madam:

My wife and I are looking for a small briquette machine for our farm here in United States.  We are looking to press grass clippings, leaves and wood chips into logs or blocks for burning in a wood stove.  Of course being that we are on the farm we have PTO driven tractors so the machine could be powered by PTO or an electric motor single phase.

Thanks again,

ANSWER: 

Dear Sir,

Thank you for your e-mail.

It is very difficult to make the listed materials (grass clippings, leaves and wood chips) into briquette (log, block) using small single machine. Typically it is recommended to make pellet instead (but depends on your stove type if it can be used). The video of similar machine is as per link below.

For your information, smallest briquette that we manufacture is 10 HP and smallest pellet machine is 7.5 HP. Both can be either electric motor or engine drive.

There is no simple universal machine especially for home use, especially with small motor/engine.

Best regards,

Anupap

animal feed pellet2

Pellet Making for Animal feed (2)

Pellet Making for Animal feed (2)

Test for customer – Raw material received from customer, being told to be mixture of corncob, molasses, napier grass, and else – not mentioned)

Pellet making test for animal feed (5 mm. diameter).

The test machine is 5 HP motor with gear unit.
It requires water adding to adjust moisture of mixture (About 15% MC). The pellet density is low for animal to chew. Fine dust is about 10% but can be reduced if bigger size machine.

Also, typically the animal feed production requires separation unit to remove stone or foreign material before making into pellet. Pneumatic system is the most common unit for this purpose.

www.thaisumi.com

Pellet ThaiSumi Biomass

Question regarding pelletizer for making pellet from different types of materials.

Question regarding pelletizer for making waste material pellet.

  1. Do you have any idea about construction parts for machine, that could be replaced with each type of powder?

[Comment]:  Normally we need to test the material before we can design the machine. That is why we need sample from you. Actually we can do many things with the design of the pelletizer to match with customer’s material. The design includes: revolution of the machine, thickness of dieplate, design of the passage hole, etc.

Normally we will need to fix the revolution of the machine first (rpm) and then decide the thickness of dieplate. The revolution is difficult to change because it relates to the design of gears in the gear-box (we manufacture by ourselves). In fact, you may be able to adjust the revolution but in limited range by using Inverter unit (electrical voltage-current) and thickness of dieplate.

So, without all the sample we would not be able to say exactly if you can use only 1 machine or different machines to cover your all materials. However, if the physical of the materials do not vary a lot, then 1 machine may work for all but you may need more than 1 dieplate with different thickness (but 1 thickness may also cover different materials).

Pellet ThaiSumi Biomass
Pellet by ThaiSumi machine
animal feed pellet

Pellet Making for Animal feed

Pellet making for animal feed and related machines.

Regarding pellet machine to make pellet for animal feeds, we have experiences on this pelletizing unit. We can manufacture both the stainless steel machine and plain steel upon customer’s request.

In order to understand available raw material for animal feed, we need to have more information regarding raw materials and requirement on finished product (pellet) as below:-

Raw material

– What is the main ingredients you are going to use? (please let us know in details).
– How do you store those materials?
– What is your expected capacity of the pelletizing unit?
– Do you need the machine to be Stainless steel or just plain steel (iron)?

Finished product (pellet)

– What is the size of pellet you need (normally for us : diameter about 7-8 mm.)?
– What is the length of pellet you need? (1-2, 3-4 cm., etc)? Please specify in range.
– What is the required density of the pellet?
– What are other requirements (if any)?

These factors have great effect to the machine design. Some animal like cattles, cow need bigger size pellet (6-8 mm. or bigger diameter), while smaller animals (ie. bird, fish) would need much smaller diameter (1-3 mm.).  All above information is required to design the machine. Please provide us above information and we will get back to you with further details.

More video and related photos can be viewed in www.thaisumi.com

Sample video file is as below.

Pellet making machine – TWP03-AF

animal feed pellet
animal feed pellet from thai sumi company
www.thaisumi.com